Naša sedanjost je vaša bodočnost .

Bodočnost

Naša sedanjost je vaša bodočnost.
Naša sedanjost je vaša bodočnost .

Bodočnost

Naša sedanjost je vaša bodočnost.

Pomagamo vam zgraditi bolj mirno bodočnost za vas in vašo družino.

Na prihodnost gledamo z istimi očmi, zato vam ponujamo številne rešitve za uresničitev svojih življenjskih projektov in zagotovitev brezskrbne prihodnosti vaši družini. Izberite naše produkte za varčevanje, naložbe, dodatno pokojnino in upravljanje premoženja.

Z vami za vašo bodočnost

Povprečna življenjska doba se nenehno daljša. To je nedvomno dobra novica, zaradi katere pa se poraja vprašanje, kako ukrepati, da si zagotovimo spokojno starost brez finančnih problemov? Če smo si povsem iskreni, zelo verjetno pokojnina ne bo zadoščala za ohranitev življenjskega sloga, ki smo ga vajeni, zlasti ob naraščajočih življenjskih stroških.

Na srečo ponuja trg mnoga dodatna pokojninska zavarovanja, namenjena dopolnitvi našega dohodka po upokojitvi in ohranitvi življenjskega standarda in navad naše družine.

Zlasti pokojninski skladi so namenjeni tistim, ki nameravajo nameniti del svojih prihrankov za mirnejšo prihodnost, ko bodo dosegli upokojitveno starost. Običajno imajo več naložbenih linij, ki jih izberemo glede na profil tveganja, pričakovani donos in trajanje naložbe.

Na splošno je primerno, da začnemo razmišljati o dopolnilnem pokojninskem zavarovanju že od zgodnje starosti, ko začnemo delati. Le tako bomo lahko ob upokojitvi razpolagali z dovolj sredstvi.

Poškodba, bolezen, nezgoda – koliko je okoliščin, ki lahko ogrozijo našo vedrino in našo družino? Če ste na primer podjetnik, vas lahko tovrstna težava primora, da prekinete z dejavnostjo, kar posledično vpliva na vaš zaslužek in sposobnost obvladovanja prevzetih delovnih obveznosti.

Za zaščito pred tovrstnimi primeri je priporočljivo skleniti zavarovalno polico, ki ne krije samo zdravstvenih stroškov, temveč nudi tudi povračilo za hospitalizacijo in predvideva odškodnino v primeru trajne invalidnosti ali smrti zavarovanca.

Zavarovanja so lahko za primer življenja oziroma primer smrti. Prva vam ob dospelosti vrnejo vplačani kapital in obresti, druga pa vključujejo odškodnino dedičem v primeru smrti zavarovanca.

Obstajajo različne rešitve, namenjene zadovoljevanju potreb posameznikov in družin. Preden karkoli sklenete, pozorno preberite pogodbo, da boste podrobno spoznali omejitve in klavzule, ki jih sprejemate.

Za večino nas dom ni le varen kraj, v katerem bo zrasla naša družina, ampak tudi pomembna naložba, za katero bomo redno skrbeli.

Če bomo izkoristili dinamiko trga, na primer z nakupom po ugodni ceni ali na prestižnem območju, lahko v prihodnosti zanesljivo računamo na nepremičnino, ki jo bomo zlahka odtujili z dobrim dobičkom.

Včasih pa ne razpolagamo s celotnim kapitalom, potrebnim za nakup doma. V tem primeru se lahko obrnemo na kreditno institucijo, da sklenemo hipotekarni kredit. Obstaja mnogo rešitev, ki se razlikujejo po obrestni meri, višini anuitete in strukturi amortizacijskega načrta.

Na splošno se hipotekarni krediti delijo v dve veliki skupini: kredite s fiksno ali z variabilno obrestno mero. Pri prvih ostane obrestna mera nespremenjena za celotno trajanje posojila, ne glede na nihanja referenčnih stopenj. Pri drugih pa se obrestna mera periodično spremeni glede na referenčno obrestno mero, ki jo določijo evropski bančni organi. Obstajajo pa tudi hibridne rešitve z variabilnimi stopnjami, ki se ne morejo dvigniti čez določen prag.

Brezskrbnost gradimo od zgodnjega življenja. Zato radi rečemo: nikoli ni prezgodaj, da razmislimo o prihodnosti! Nagnjenost k varčevanju in k obvladovanju stroškov je dobro gojiti od malih nog. Navsezadnje, kdo ni imel šparovca v obliki prašička, ko je bil v osnovni šoli?

Dandanes so šparovci nekoliko zastareli, saj je tehnologija preplavila trg z bolj praktičnimi in funkcionalnimi rešitvami. Še vedno pa obstajajo hranilne knjižice, primerne tudi za zelo majhne otroke, saj so brezplačne in štaršem omogočajo, da hranijo in nadzirajo nek kapital.

Za najstnike obstajajo naprednejše rešitve, ki jim omogočajo, da postopoma postanejo finančno avtonomni. Mnoge od teh rešitev vključujejo digitalne storitve, dostopne prek aplikacij, in predplačniške kartice z vnaprej določenim limitom.

Po dopolnjeni polnoletnosti in nastopu akademske kariere lahko mladi računajo na rešitve, namenjene njihovi starostni kategoriji. Prednost teh računov je ponavadi ponudba transakcij z zelo nizkimi stroški.