Naložbe

Vzajemni skladi: zaupajte svoje prihranke našim izbranim upravljavcem

Vzajemni skladi

Potrebujete več informacij? Zglasite se v najbližji poslovalnici!

NEF: usmerjamo vaše naložbe z najboljšimi upravljavci

NEF: usmerjamo vaše naložbe z najboljšimi upravljavci

NEF je luksemburški investicijski sklad, ki ponuja kakovostne rešitve za upravljanje vaših prihrankov. S svojimi podskladi vam NEF ponuja priložnost, da sestavite raznolik portfelj, ki temelji na naložbeni strategiji, ki vam najbolj ustreza. Široka ponudba podskladov vam omogoča porazdelitev kapitala med najpomembnejše opcije na trgu na podlagi sektorske in geografske logike. Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt in KIID - ključne podatke za vlagatelje.

NEF Ethical: vlagajte v spoštovanje pravic in okolja

NEF Ethical: vlagajte v spoštovanje pravic in okolja

Trajnostni projekt je projekt, ki bo imel dolgoročno večje možnosti za dober donos. Vlaganje v etične sklade odraža odgovornost varčevalca, dolgoročno pa bo verjetno tudi naložba z boljšimi rezultati. Podjetja, ki sprejmejo načelo trajnosti - in države s strožjimi zakoni o delu - bodo v prihodnosti imela strukturno prednost na področju konkurenčnosti in zanesljivosti.

NEF Target 2028: naložba v obveznice s točnim ciljem

NEF Target 2028: naložba v obveznice s točnim ciljem

NEF Target 2028 distribucijski sklad razreda D je globalni obvezniški sklad s fiksno zapadlostjo. Sklad skuša doseči donosnost z vlaganjem v razne sektorje in geografska območja, s čimer upravitelj diverzificira investicije in obvladuje potencialna tveganja s stalnim nadzorom portfelja. Sklad je strukturiran za izplačilo letne dividende, določene na podlagi tržnih trendov.

Pred prvim četrtletjem 2029 bo sklad Target 2028 D pridružen drugemu podskladu NEF.

Varčevalni načrti PAC: naložbe, primerne za vse generacije varčevalcev

Varčevalni načrti PAC: naložbe, primerne za vse generacije varčevalcev

Gre za varčevalni načrt in naložbeni program za akumulacijo kapitala z občasnimi, tudi majhnimi vplačili. Izberete lahko med mnogimi skladi, ki jih ponuja družba NEF. Poleg tega lahko še:

  • začasno prekinete plačila in jih kadar koli ponovno aktivirate;
  • zahtevate popolno ali delno izplačilo kapitala po tržni vrednosti;
  • spremenite naložbeno strategijo v okviru ponudbe skladov NEF

Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt prospekt in KIID - ključne podatke za vlagatelje.

Drugi vzajemni skladi

Drugi vzajemni skladi

Za varčevalce, ki želijo izkoristiti priložnosti na mednarodnih finančnih trgih.

NEF je krovni investicijski sklad s sedežem v Luksemburgu, ki upravlja več podskladov in ki ga po vsej Italiji tržijo zadružne banke.

Oglasno sporočilo. Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt in ključne informacije za vlagatelje (KIID) v italijanščini, ki so vam na voljo na spletni strani www.nef.lu ali v bankah, ki ponujajo navedeni produkt. NEAM lahko v skladu z ustreznimi pogodbenimi določbami odstopi od pogodbe o trženju deležev skladov NEF, razkritih v skladu z Direktivo 2009/65/ES. Povzetek pravic vlagateljev v italijanščini lahko snamete z naslednje povezave: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

 

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.

Prodotti correlati

Upravljanje premoženja

Spoznajte tri naložbene strategije s certifikatom GIPS, ki jih ponuja Cassa Centrale Banca

Online trading

Directa SIM ponuja najnaprednejšo tehnologijo in najnižje provizije.