Naložbe

Vzajemni skladi: zaupajte svoje prihranke našim izbranim upravljavcem

nef istituzionale

Vzajemni skladi

Potrebujete vec informacij? Zglasite se v najbližji poslovalnici!

Vzajemni skladi

Potrebujete vec informacij? Zglasite se v najbližji poslovalnici!

NEF: usmerjamo vaše naložbe z najboljšimi upravljavci

nef istituzionale

NEF: usmerjamo vaše naložbe z najboljšimi upravljavci

NEF je luksemburški investicijski sklad, ki ponuja kakovostne rešitve za upravljanje vaših prihrankov. S svojimi podskladi vam NEF ponuja priložnost, da sestavite raznolik portfelj, ki temelji na naložbeni strategiji, ki vam najbolj ustreza. Široka ponudba podskladov vam omogoča porazdelitev kapitala med najpomembnejše opcije na trgu na podlagi sektorske in geografske logike. Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt in KIID - ključne podatke za vlagatelje.

NEF Ethical: vlagajte v spoštovanje pravic in okolja

NEF Ethical

NEF Ethical: vlagajte v spoštovanje pravic in okolja

Trajnostni projekt je projekt, ki bo imel dolgoročno večje možnosti za dober donos. Vlaganje v etične sklade odraža odgovornost varčevalca, dolgoročno pa bo verjetno tudi naložba z boljšimi rezultati. Podjetja, ki sprejmejo načelo trajnosti - in države s strožjimi zakoni o delu - bodo v prihodnosti imela strukturno prednost na področju konkurenčnosti in zanesljivosti.

Varčevalni načrti PAC: naložbe, primerne za vse generacije varčevalcev

nef pac

Varčevalni načrti PAC: naložbe, primerne za vse generacije varčevalcev

Gre za varčevalni načrt in naložbeni program za akumulacijo kapitala z občasnimi, tudi majhnimi vplačili. Izberete lahko med mnogimi skladi, ki jih ponuja družba NEF. Poleg tega lahko še:

  • začasno prekinete plačila in jih kadar koli ponovno aktivirate;
  • zahtevate popolno ali delno izplačilo kapitala po tržni vrednosti;
  • spremenite naložbeno strategijo v okviru ponudbe skladov NEF

Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt prospekt in KIID - ključne podatke za vlagatelje.

Varčevalni račun PAC Minori: ker se njegova prihodnost začne danes.

PAC Minori

Varčevalni račun PAC Minori: ker se njegova prihodnost začne danes.

Marketinško sporočilo

Vlagajte v prihodnost oseb, ki jih imate radi, z instrumentom, s katerim si lahko iz meseca v mesec naberejo premoženje in se privadijo na varčevanje.

Drugi vzajemni skladi

altri fondi comuni

Drugi vzajemni skladi

Za varčevalce, ki želijo izkoristiti priložnosti na mednarodnih finančnih trgih.

NEF je krovni investicijski sklad s sedežem v Luksemburgu, ki upravlja več podskladov in ki ga po vsej Italiji tržijo zadružne banke. Oglasno sporočilo. Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt in ključne informacije za vlagatelje (KIID) v italijanščini, ki so vam na voljo na spletni strani www.nef.lu ali v bankah, ki ponujajo navedeni produkt. NEAM lahko v skladu z ustreznimi pogodbenimi določbami odstopi od pogodbe o trženju deležev skladov NEF, razkritih v skladu z Direktivo 2009/65/ES. Povzetek pravic vlagateljev v italijanščini lahko snamete z naslednje povezave: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf  
Varčevalni načrt PAC Minori – marketinško sporočilo. Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt in ključne informacije za vlagatelje (KIID), ki so vam na voljo v italijanščini na spletni strani www.nef.lu ali v bankah, ki tržijo produkt. V skladu s pogodbo sme družba NEAM odstopiti od pogodb o trženju enot premoženja družbe NEF, ki so že razkrite v skladu z Direktivo 2009/65/ES. Povzetek pravic vlagateljev v italijanščini je na voljo na povezavi: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf. Produkt vlaga v enote premoženja vzajemnih skladov. Vrednost enot premoženja se sčasoma spreminja, preverite pa jo lahko na spletni strani www.nef.lu ali v časopisu Il Sole 24 Ore. Pretekli rezultati ne jamčijo bodoče uspešnosti produkta. Ni zagotovila, da bo v prihodnosti zabeležen enak donos ali da bo komitent ohranil vloženi kapital.
Drugi vzajemni skladi – Oglasno sporočilo. Storitev sovpada z naložbo v enote premoženja vzajemnih skladov: vrednost enote premoženja se spreminja skozi čas in jo je vedno mogoče spremljati na spletni strani posamezne družbe za upravljanje premoženja in v glavnih italijanskih časopisih. Pretekla uspešnost ni zagotovilo za bodočo uspešnost ali ohranitev vloženega kapitala. Informacije in celovit povzetek pogojev za vsak ponujen vzajemni sklad so na voljo v tem delu spletnega mesta in na sedežu banke, ki ponuja storitev.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.