Osebna izkaznica

Naša osebna izkaznica

Naziv: ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga - ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop.

 

Register zadrug: A160760

Register bančnih zavodov: 3387-80

Članica zadružne bančne skupine Cassa Centrale Banca, vpisane v register bančnih skupin.
Podvržena upravljanju in koordinaciji matične družbe Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Deležnica Jamstvenega sklada za deponente sistema zadružnih bank.
Deležnica Nacionalnega jamstvenega sklada.

Družba ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop. je podvržena nadzoru zavoda za nadzor nad zavarovalnicami IVASS in je registrirana v oddelku D Enotnega registra zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov pod številko D000080275.

IVASS je organ, pristojen za nadzor dejavnosti zavodov, registriranih v enotnem registru zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov. Informacije in podatke o registraciji posrednika je mogoče preveriti v registru, doseglivem na spletni strani zavoda IVASS (www.ivass.it).

 

Sedež in poslovodstvo:
ul. del Ricreatorio, 2
34151 - Opčine (TS)

 

Tel: 040 21491

E-pošta: info@zkb.it
Varen elektronski predal: mail@pec.bcccarso.it

 

ABI: 08928
BIC Swift: CCRTIT2TV00

 

Davčna številka in št. vpisa v register tržaških podjetij: 00093160323
Članica skupine za DDV družbe Cassa Centrale Banca. ID za DDV: 02529020220

Št. vpisa v ekonomsko-administrativni register REA: TS-27793

Koda končnega prejemnika plačila za elektronske račune: ZS100U1

LEI koda: 815600810B937CD30406

 

Osnovni kapital: 138.621 EUR dne 31. 12. 2023

Rezervacije: 52.143.370 EUR dne 31. 12. 2023