NNOO

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost

PNRR Mycms 4000X2250

Kaj je NNOO?

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NNOO) je orodje, ki ga je italijanska vlada ustvarila za izvajanje evropskega programa Next Generation EU, tj. načrta Evropske unije za obnovo Evrope in okrevanje po krizi, ki je posledica pandemije bolezni Covid-19. Italija je največja koristnica dodeljenih sredstev med vsemi državami članicami, saj bo skupaj prejela kar 235 milijard EUR.

6 ciljev NNOO-ja

1

Digitalizacija, inovacija, konkurenčnost in kultura

2

Zelena revolucija in ekološka tranzicija

3

Infrastrukture za trajnostno mobilnost

4

Izobraževanje in raziskovanje

5

Vključevanje in kohezija

6

Zdravje

Italija je sprejela smernice evropskega načrta in kot osrednje teme svojega NNOO-ja opredelila vključevanje in premoščanje geografskega, spolnega in generacijskega prepada.

 

Za dodatna pojasnila si oglejte portal, namenjen NNOO-ju >>

 

Vloga skupine Cassa Centrale

 

Skupina Cassa Centrale, ki že od nekdaj stoji ob strani podjetjem in krajem, v katerih posluje, želi odigravati pomembno vlogo pri podpori podjetnikom, ki želijo dostopati do evropskih sredstev. Za uresničitev te namere se bo poslužila strokovnosti svetovalcev pridruženih zadružnih bank (le-ti ji bomo pomagali pri izbiri projektov in pridobivanju sredstev) in namenskih kreditnih rešitev.

 

Skupina Cassa Centrale je odločila, da bo podprla upravičence do sredstev NNOO-ja s skladom v višini 1 milijarde EUR, ki bo na voljo za dobo 5 let (2021–2026) za financiranje naložbenih načrtov.

 

Kaj je Evropski načrt za okrevanje?

 

Evropska komisija je predlagala obsežen načrt za okrevanje Evrope, s katerim želi izkoristiti potencial, ki ga ponuja proračun Evropske unije, in ublažiti gospodarske in družbene učinke pandemije bolezni Covid-19 ter ponovno zagnati evropsko gospodarstvo (t. i. »Next Generation EU«).

  • Proračun EU-ja: 1.100 milijard EUR
  • Next Generation EU: 750 milijard EUR

Načrt za okrevanje Evropske unije ima kot cilj obnovo Evrope in okrevanje po krizi, ki je posledica pandemije bolezni Covid-19. Bolj trajnostno, digitalno in odporno Evropo bomo zgradili v skladu z naslednjimi smernicami.

 

Smernice za preobrazbo

 

Ekološka tranzicija

Digitalizacija

Reindustrializacija