Pravice in dolžnosti članov

Privilegij in hkrati odgovornost

diventa socio

Člani imajo zelo pomembno vlogo pri upravljanju banke. Pristojni so za opredelitev strategije in smernic, odobritev računovodskih izkazov, delitev dobička in izvolitev zastopnikov družbe.

V zameno banka nudi svojim članom vrsto koristi, kot so ugodnejši pogodbeni pogoji, družabni trenutki ali posebne dejavnosti.