Člani - ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Società Cooperativa

Postani del naše bančne družine 

Kako postati član?

Postani del naše bančne družine 

Za skupno dobro

ZKB Trst Gorica

Za skupno dobro

Postani del naše bančne družine 

Kako postati član?

Postani del naše bančne družine 

Za skupno dobro

ZKB Trst Gorica

Za skupno dobro

Kako postati član?

Konkretna prizadevanja s skupinsko odgovornostjo

mani soci
Kako postati član?

Konkretna prizadevanja s skupinsko odgovornostjo

Člani so gonilo zadružnega gibanja, saj ravno oni spodbujajo in poganjajo krepostni krog, ki je osnova našega sistema.

Če verjamete v vrednote zadružnih bank, sodelujte pri življenju svoje banke!

Pravice in dolžnosti članov

Z odgovornim ravnanjem do koristi