Vpišite to, kar iščete. Pomagali vam bomo pri iskanju.

Varstvo osebnih podatkov

Celovita izjava v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679

Spoštovani uporabnik, ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica vam izreka dobrodošlico na spletni strani www.zkb.it (v nadaljevanju: spletna stran) in vas obenem poziva, da pozorno preberete naslednjo izjavo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: izjava), objavljeno v skladu s 13. členom pravilnika EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: GPDR). Ta izjava vsebuje opis vseh obdelav podatkov, ki jih preko spletne strani izvršuje upravljavec, določen v nadaljevanju. Namen obdelave podatkov odvisi od storitve, ki jo zahtevate.

Kdo je upravljavec osebnih podatkov?

Upravljavec osebnih podatkov je družba ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga - ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop. s sedežem na Opčinah (Trst) v ul. del Ricreatorio, 2, 34151 Trst, v osebi začasnega zakonitega zastopnika (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec je poleg tega imenoval pooblaščenca za varstvo podatkov (v nadaljevanju: DPO), ki ga lahko neposredno kontaktirate v okviru uveljavitve vaših pravic in za pridobitev vsakršnih informacij v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov oziroma vsebin te izjave:

 • s pismom na naslov Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est, via Segantini, 5, 38122 Trento TN – Att.ne Data Protection Officer
 • z e-poštnim sporočilom na naslov: dpo@cassacentrale.it
 • s sporočilom elektronske certificirane pošte na naslov: dpo@pec.cassacentrale.it

Katere osebne podatke obdelujemo?

Podatki o brskanju po spletu

Informacijski sistemi in računalniške procedure, ki so podlaga za delovanje te spletne strani, med običajnim delovanjem zbirajo nekatere osebne podatke, katerih prenos je sestavni del komunikacije v sklopu internetnih protokolov.
Teh podatkov ne zbiramo za identifikacijo posameznih oseb, vendar lahko zaradi svoje narave in zlasti v primeru, če se obravnavajo oziroma križajo s podatki tretjih strank, omogočijo identifikacijo uporabnikov. K tej vrsti podatkov prištevamo: IP naslove ali v domenah zapisane nazive računalnikov, katere uporabljajo obiskovalci spletne strani; URI (Uniform Resource Identifier) naslove zahtevanih virov; uro zahtevka; način, kako je bil strežniku zahtevek poslan; velikost vrnjene datoteke; numerično kodo, ki navaja stanje odgovora strežnika (uspešno, neuspešno, ipn.) in druge parametre operacijskega sistema in informativnega okolja uporabnika. Te podatke uporabljamo z edinim namenom, da zberemo anonimne statistične podatke o uporabi in da nadziramo pravilno delovanje spletne strani. Podatki se lahko uporabijo za ugotovitev odgovornosti v primeru morebitnih kaznivih dejanj zoper spletno stran.

Samovoljno zaupani podatki

Izrecno in samovoljno, fakultativno pošiljanje elektronskih sporočil na naslove, navedene na tej spletni strani, sovpada s pridobitvijo e-naslova pošiljatelja vključno z ostalimi osebnimi podatki, vsebovanimi v sporočilu. E-naslov je nujno potreben za odgovarjanje na razne zahtevke.
V kolikor nam ne posredujete dodatnih osebnih podatkov, za upravljanje vašega zahtevka in za namene, navedene v tem pravilniku o zasebnosti, upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

 • osebni podatki: ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta in drugi naslovi;
 • podatke v zvezi s pogodbo, sklenjeno z upravljavcem.

Za obdelavo vašega zahtevka, vključno z upravljanjem morebitnih vlog, lahko upravljavec podatkov obdeluje tudi določene kategorije osebnih podatkov, ki lahko razkrijejo članstvo v sindikatih (izvolitev na razne položaje, odbitki za plačilo članarine sindikatov ...), članstvo v političnih strankah, versko prepričanje (če bi npr. zahtevali, da se udeležite določenih verskih praznikov) in zdravstveno stanje, če ga spontano sporočite upravljavcu. Upravljavec podatkov zahteva izrecno soglasje za obdelavo teh kategorij osebnih podatkov.
Specifična sintetična obvestila bodo objavljena ali prikazana na spletnih straneh, kjer so prisotne storitve na zahtevo.

Piškotki (cookie)

S pomočjo spletne strani bo upravljavec podatkov obdelal tudi vaše osebne podatke s pomočjo piškotkov. Pozivamo vas, da si ogledate pravilnik o piškotkih na tej povezavi.

Namen obdelave in pravna podlaga

Ta točka vsebuje opis možnih namenov obdelave, ki jih upravljavec podatkov izvršuje za namen izvajanja storitve, ki jo zahtevate.

Zahtevki preko spletne strani

Osebne podatke lahko upravljavec podatkov obdeluje z namenom, da izpolni zahteve, ki ste jih izrazili s pisanjem na enega od e-poštnih naslovov, ki so na voljo na spletni strani, ali z izpolnjevanjem obrazcev na našem spletnem mestu. V kolikor nam ne posredujete zahtevanih podatkov, upravljavec ne more ugoditi vaši zahtevi.
Pravna podlaga obdelave je potreba po ugoditvi vašemu zahtevku v skladu s 6. členom, 1. odstavek, črka b), GDPR-ja. Iz tega sledi, da pridobitev predhodnega soglasja ni potrebna.
Za obdelavo vašega zahtevka lahko upravljavec podatkov obdeluje tudi posebne kategorije osebnih podatkov, ki ste mu jih zaupali.
Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, ki je nujno potreben za izpolnitev vaše zahteve, nato pa se hranijo za dobo 10 let po obdelavi zahteve.

Komercialna sporočila in e-novice

V kolikor želite prejemati najnovejše novice o produktih in storitvah, ki jih ponuja Zadruga Zadružna kraška banka, lahko pristopite k našim marketinškim pobudam in upravljavcu omogočite, da vam pošilja e-novice in druga komercialna sporočila o produktih in storitvah zadružne bančne skupine.
Pravna podlaga za pošiljanje komercialnih sporočil in e-novic je vaše izrecno soglasje, ki ga upravljavec podatkov zahteva na vseh straneh spletnega mesta, na katerih lahko zahtevate to storitev, v skladu s 6. členom, 1. odstavek, črka a), GDPR-ja.
Vaši osebni podatki bodo obdelani, dokler ne umaknete soglasja ali ugovarjate obdelavi.

Pravica do blokacije neposrednega trženja

Obveščamo vas, da imate kadar koli pravico ugovarjati neposrednemu trženju, tako da to javite upravljavcu podatkov na enega od načinov, določenih s 1. točko tega obvestila.

Regulativne zahteve

Za upravljanje vaših zahtevkov, vključno z izvrševanjem poslovnih naročil, lahko upravljavec obdeluje tudi osebne podatke, ki jih za izpolnjevanje zahtevajo s tem povezani nacionalni in evropski predpisi, kot so na primer obveznost izvajanja varnostnih ukrepov, določenih s posebnimi zakoni za bančno-finančni sektor in ki veljajo za določene storitve, ki se zagotavljajo prek spletnega mesta. Iz tega sledi, da sta njihovo zaupanje in povezana obdelava obvezni.
Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnjevanju pravne obveznosti v skladu s 6. členom, 1. odstavek, črka c), GDPR-ja. Iz tega sledi, da pridobitev predhodnega soglasja ni potrebna.
Vaše osebne podatke obdelujemo le za čas, potreben za izpolnitev zakonskih obveznosti, nato pa jih samo hranimo za dobo 10 let v skladu z zastaralnim rokom, določenim z italijanskim civilnim zakonikom.

Uporaba podatkov o brskanju po spletu in piškotkov

Zgoraj navedene osebne podatke bo upravljavec obdelal tudi za:

 • vzdrževanje spletne strani;
 • ugotovitev odgovornosti v primeru hipotetičnih spletnih prevar zoper spletno stran;
 • statistične analize o uporabi spletne strani, da preveri pravilno delovanje le-te;
 • preučitev uporabe spletnega mesta s strani uporabnikov;
 • optimiranje komercialne ponudbe s ciljnimi in z izbranimi analizami;
 • pošiljanje oglaševalskih sporočil ali komercialnih ponudb na podlagi profiliranja vaših podatkov, ki se izvaja za sporočanje informacij in komercialnih predlogov, prilagojenih interesom, ki ste jih izkazali z dostopom do spletne strani in uporabo storitev, ki so na voljo na tej spletni strani.

Pravna podlaga obdelave, navedene v točki 1 in 2, je legitimen interes upravljavca, da zagotovi pravilno uporabo spletnega mesta in da prepreči morebitne računalniške prevare v skladu s 6. členom, 1. odstavek, črka f), GDPR-ja. Iz tega sledi, da pridobitev vašega soglasja ni potrebna.
Pravna podlaga obdelav iz točk 5, 6 in 7 je vaše prosto in ozaveščeno soglasje, ki ga bomo zahtevali na nekaterih straneh spletnega mesta in ga bomo utemeljili s specifičnimi informacijami ali s pomočjo piškotkov (glej politiko piškotkov. V tem primeru je zaupanje podatkov prostovoljno. Brez vašega soglasja, vaših podatkov ne bomo nikakor zbirali ali uporabili za te namene. V kolikor ste nam dali soglasje, ga lahko kadarkoli prekličete. Od preklica dalje se podatki ne bodo več uporabljali za te namene. Prosimo, upoštevajte, da preklic soglasja ne učinkuje na obdelavo, izvršeno pred preklicom samim.
V zvezi s 3. točko, ker se gre za anonimizirane podatke, tj. podatke, iz katerih ni mogoče – niti posredno – ugotoviti fizične osebe, se ti podatki ne smatrajo kot osebni podatki. Iz tega sledi, da njihova obdelava ni podvržena zakonodaji o varstvu zasebnosti in torej ni potrebna specifična pravna podlaga.

Način obdelave in mlajši od 16 let

Obdelava vaših osebnih podatkov bo v skladu z določbami GDPR-ja potekala z uporabo papirnih, računalniških in elektronskih sredstev na osnovi logike, ki je tesno povezana z navedenimi nameni. Ne glede na to, v vsakem primeru zagotavljamo ustrezno varnost in zaupnost v skladu z določbami 32. člena GDPR-ja.
Poleg tega, če ste stari od 16 do 18 let, bodo vaši podatki obdelani izključno v okviru storitev informacijske družbe (spletne storitve).
Če ste mlajši od 16 let, moramo pridobiti dovoljenje imetnika starševske odgovornosti.
Kadar se lahko upravljavec sklicuje na katero drugo pravno podlago (legitimni interes, javni interes ...), vam bomo zagotovili posebne in specifične informacije.

Komu lahko zaupamo vaše podatke in kdo jih lahko pridobi?

Za uresničevanje namenov, opisanih v prejšnji točki 3, bodo vaše osebni podatki upravljali zaposleni, notranji in zunanji sodelavci ter zastopniki banke, ki bodo delovali kot pooblaščenci za obdelovalne oziroma upravljavci podatkov.
Upravljavec podatkov mora včasih vaše podatke posredovati tudi tretjim osebam, ne glede na to, ali le-ti delujejo v sklopu zadružne bančne skupine (sedež imajo lahko tudi izven Evropske unije, v skladu z regulativnimi zahtevami, ki to dopuščajo). Tretje osebe pripadajo naslednjim kategorijam:

 • druge družbe, ki pripadajo zadružni bančni skupini;
 • družbe, ki nudijo pomožne storitve za izvrševanje vaših zahtev in ki poslujejo v sektorju plačilnih in poravnalnih storitev, debetnih in kreditnih kartic, davčnega in blagajniškega posredovanja;
 • družbe, ki opravljajo dejavnost izdajanja, nudenja, plasiranja, trgovanja, hrambe bančnih, finančnih in zavarovalnih produktov in storitev;
 • družbe, ki izvršujejo dejavnost predhodne evalvacije, preučitve kreditne sposobnosti, izplačevanja, poravnave in zavarovanja kreditov;
 • subjekti, ki se ukvarjajo s sestavo, pošiljanjem in arhiviranjem dokumentacije, ki se nanaša na odnose s strankami;
 • druge družbe, ki se jih banka iz različnih razlogov poslužuje za nudenje zahtevanih produktov in storitev;
 • družbe, ki zagotavljajo storitve za vodenje informacijskega sistema banke;
 • družbe, ki izvršujejo dejavnost izterjave dolgov ali zagotavljajo davčne, pravne in sodne strokovne svetovalne storitve;
 • družbe, pristojne za revidiranje in potrjevanje računovodskih izkazov;
 • zavodi, nadzorni in kontrolni organi ter na splošno javni ali zasebni subjekti s funkcijami javnega značaja;
 • tretjim osebam, ki poslujejo kot ponudniki plačilnih storitev ali informacij o računih;
 • trženjske družbe in družbe za tržne raziskave;
 • družbe, katerih se upravljavec poslužuje za upravljanje spletne strani;

Osebe, ki spadajo v zgornje kategorije, v nekaterih primerih poslujejo v popolni avtonomiji kot ločeni upravljavci podatkov, v drugih primerih pa kot pooblaščenci, ki jih je posebej imenoval upravljavec podatkov v skladu z 28. členom GDPR-ja.
Celovit in posodobljen seznam oseb, katerim lahko zaupamo vaše podatke, lahko pridobite na registriranem sedežu upravljavca ali s poizvedbo pri DPO-ju.
Vaši osebni podatki ne bodo preneseni na tretje osebe zunaj Evropske unije in se ne bodo razširjali.

Pravice zainteresiranih oseb

V zvezi z obdelavami, opisanimi v tem obvestilu, lahko kot zainteresirana stranka pod pogoji, določenimi z GDPR-jem, uveljavite pravice iz členov 15 do 21 GDPR-ja in zlasti naslednje pravice:

• pravica do dostopa v skladu s 15. členom GDPR-ja: pravica do pridobitve potrditve, ali se dejansko obdelujejo vaši osebni podatki, in posledičen dostop do osebnih podatkov – vključno s pridobitvijo kopije – ter pridobitev naslednjih informacij:

 • namen obdelave
 • vrste obdelanih osebnih podatkov
 • osebe, katerim so bili ali bodo posredovani
 • obdobje hranjenja podatkov ali uporabljena merila
 • pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (popravki, brisanje, omejitev obdelave in pravica do ugovora k obdelavi)
 • pravica vlaganja pritožb
 • pravica do prejemanja informacij o izvoru osebnih podatkov, če jih ni zaupal posameznik, na katerega se le ti nanašajo
 • obstoj avtomatiziranega postopka odločanja, vključno s profiliranjem;

• pravica do popravka v skladu s 16. členom GDPR-ja: pravica, da brez nepotrebnega odlašanja na vašo zahtevo izvršimo popravek netočnih osebnih podatkov oziroma integracijo nepopolnih osebnih podatkov;

• pravica do preklica (pravica do pozabljenosti) v skladu s 17. členom GDPR-ja: pravica, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar:

 • podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani;
 • ste umaknili soglasje in ni druge pravne podlage za obdelavo;
 • ste uspešno nasprotovali obdelavi vaših osebnih podatkov;
 • so bili podatki obdelani nezakonito,
 • morajo biti podatki izbrisani, da izpolnimo zakonsko obveznost;
 • so bili osebni podatki zbrani v okviru storitev informacijske družbe v skladu s 1. odstavkom 8. člena GDPR-ja.

Pravica do izbrisa ne velja, če je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti ali za izvrševanje procedur, ki se izvajajo v javnem interesu, ali za ugotavljanje, uveljavitev ali zaščito pravice pred sodiščem.

• pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR-ja: pravica do omejitve obdelave, kadar:

 • zainteresirana oseba izpodbije točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in zainteresirana oseba nasprotuje preklicu osebnih podatkov in zahteva omejitev obdelave
 • so osebni podatki za posameznika, na katerega se nanašajo, potrebni za ugotavljanje, uveljavitev ali zaščito pravice pred sodiščem, čeprav upravljavec podatkov jih več ne potrebuje za namen obdelave;
 • je zainteresirana oseba nasprotovala obravnavi na način, naveden zgoraj, do ugotovitve morebitne predvlade upravičenih razlogov upravljavca podatkov nad razlogi zainteresirane osebe.

• pravica do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom GDPR-ja: pravica, da od upravljavca pridobite vaše osebne podatke v obče sprejemljivi in strukturirani obliki, ki jo lahko bere avtomatska naprava, in pravica, da jih brez vsakršnih ovir posredujete drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na soglasju in se izvaja avtomatizirano. Obenem imate pravico, da se vaši osebni podatki neposredno posredujejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo;

• pravica do ugovora v skladu z 21. členom GDPR-ja: pravica, da v katerem koli trenutku ugovarjate k obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno s profiliranjem, ki temelji na pogoju legitimnega interesa, razen če obstajajo utemeljeni razlogi upravljavca, da nadaljuje z obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami zainteresirane osebe, ali za ugotavljanje, uveljavitev ali zaščito pravice pred sodiščem.

• preklic predhodno izdanega soglasja;

• predložitev pritožbe varuhu osebnih podatkov, piazza Montecitorio, 121, 00186, Roma RM.

Zgornje pravice lahko uveljavite zoper lastnika, in sicer tako, da pošljete sporočilo na način, naveden v zgornjem odstavku 1. Upravljavec bo preučil vašo zahtevo in vam bo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v enem mesecu od datuma prejema sporočil informacije o reševanju vaše zahteve.
Kot zainteresirana stranka lahko uveljavite vaše pravice brezplačno v skladu z 12. členom GDPR-ja. Ne glede na to vam lahko upravljavec v primeru objektivno neutemeljenih ali pretiranih zahtevkov (še posebej ponavljajočih), zaračuna razumno visoko nadomestilo administrativnih stroškov, ki nastanejo pri upravljanju vašega zahtevka, ali pa vam zahtevo zavrne.
Nazadnje vas obveščamo, da lahko upravljavec podatkov zahteva dodatne informacije, potrebne za potrditev istovetnosti osebe, na katero se podatki nanašajo.