Izjava o dostopnosti

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga - ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop. se zavezuje, da bo svoje spletno mesto dostopno v skladu z zakonsko uredbo z dne 10. avgusta 2018, št. 106, s katero se v italijanski pravni red vnašajo določbe Direktive EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti velja za spletno mesto https://www.zkb.it/

 

Skladnost z zakonodajo

 

Zaradi neskladnosti, navedenih v nadaljevanju, je to spletno mesto delno skladno z zahtevami iz Priloge A standarda UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1).

 

Nedostopne vsebine

 

Spodaj navedene vsebine niso dostopne zaradi naslednjih razlogov: neskladnost z zakonom 4/2004

 

Izpolnjevanje naslednjih zahtev ni zagotovljeno (WCAG 2.1):

 

 • Na povezavah, ki odpirajo pdf dokumente, uporabnik ni opozorjen na format dokumenta, ki ga namerava odpreti.
 • Splošna ureditev: nekatere oznake niso ugnezdene v skladu s specifikacijami.
 • PDF datoteke niso v celoti dostopne.
 • Nebesedilna vsebina: posamezne slike so brez besedilne alternative.
 • Na posameznih straneh so prisotne povezave brez besedilnih alternativ.
 • Posamezni notranji okvirji in povezave so brez besedilnih alternativ. Poleg tega obstajajo v obrazcih še nekatera neoznačena polja in neveljavne vloge.
 • V primeru videoposnetkov, čeprav nekateri zunanji ponudnikih (Youtube in Vimeo) omogočajo aktiviranje podnapisov, ta storitev ni vedno zagotovljena.
 • Vrstni red fokusa ne sledi vedno vrstnemu redu branja.
 • Na posameznih straneh so prisotne neskladne ugnezdene oznake html.
 • Vrstni red oznak za naslove (tag heading) ni vedno pravilen.
 • V posameznih primerih (na primer ikone) je vsebina ustvarjena s CSS stili.
 • Posamezne grafike so postavljene z absolutno in ne z relativno referenco.

Sestava izjave o dostopnosti

 

Ta izjava je bila sestavljena 20. septembra 2022.
Izjava je bila sestavljena v skladu z zahtevami Direktive (EU) 2016/2012 na poodlagi samoevalvacije, ki jo je neposredno izvedel ponudnik storitve.

 

Pošiljanje sporočil/zahtevkov in kontaktni podatki ponudnika storitve

 

Opozarjanje na neskladnosti ter zahtevanje informacij in vsebin, ki so izključene iz področja uporabe Direktive, sta možna s sporočilom na e-poštni naslov info@zkb.it

 

Kako lahko pošljem opozorilo agenciji AgID?

 

V primeru nezadovoljivega odgovora ali neodgovora na opozorilo ali zahtevo v tridesetih dneh lahko zainteresirana stran predloži opozorilo/zahtevo na način, naveden na uradni spletni strani agencije AgID.

 

Informacije o spletnem mestu

 

 • To spletno mesto je dostopno od 22. 11. 2019
 • Izvršitev testa uporabnosti: Da
 • CMS: Umbraco

Informacije o poslovni strukturi

 

1. Število zaposlenih invalidov: 7
2. Število delovnih mest, prilagojenih za invalide: 0