Naša banka

Sistem upravljanja

organi sociali

V teh dokumentih so zbrane ključne informacije o našem sistemu upravljanja in poslovanja. 

Ocena zakonitosti (Rating di legalità) je povzetni kazalnik, ki izraža skladnost z visokimi standardi zakonitosti in ki se izda podjetjem, ki ga izrecno zahtevajo. Potrdilo izda italijanska protitrustovska agencija in vsebuje oceno od ene do treh zvezdic.

Dobra ocena omogoča poenostavljen dostop do kreditov oziroma hitrejšo preučitev in nižje stroške zahtevka zaradi višje kreditne sposobnosti.

Več informacij je na voljo na tej povezavi.

Sledijo informacije o našem zavodu:

Dokumenti, objavljeni v tem razdelku, prinašajo informacije o plačevanju in stimuliranju zaposlencev in sodelavcev zadružne bančne skupine Cassa Centrale Banca.

V nadaljevanju objavljamo predpise skupine za upravljanje transakcij s povezanimi strankami, ki jih je upravni odbor banke sprejel dne 21. 2. 2022.

POST-TRADE TRANSPARENCY

Razkritja za zaščito investitorjev

Poslovnik o trgovanju z vrednostnimi papirji, sprejet v skladu z uredbo agencije Consob št. 16191 iz leta 2007, določa obvezno objavljanje razkritij o trgovanju s finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na italijanskih reguliranih trgih, ne glede na to, ali so bile transakcije izvršene zunaj organiziranega trga, večstranskega trgovalnega sistema ali sistematičnega internalizatorja

 

Družba ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop., skladno s členom 34 poslovnika, sprejetega na podlagi uredbe agencije Consob št. 16191/2007, objavlja razkritja o trgovanju s finančnimi instrumenti (Post-trade transaparency). Informacije v zvezi z lastnimi obveznicami so objavljene med obvestili v Dokumentnem središču.

 

TOP 5 BROKER

Direktiva 2014/65/EU (t. i. Mifid II) in z njo povezani delegirani predpisi zahtevajo, da banke, ki izvršujejo ali oddajo naročila v imenu svojih strank, enkrat letno objavijo razkritja za vsak razred finančnega instrumenta za naslednje vidike:

  • prvih petih izvajalcev glede na znesek
  • prvih 5 nasprotnih strank (posrednikov) glede na obseg trgovanja
  • dejavnost financiranja z zastavo vrednostnih papirjev
  • kakovost trgovanja

Zakonodaja določa način obdelave teh informacij in njihovega razkritja. Zlasti morajo biti poročila razčlenjena po vrstah strank (prebivalstvo in podjetja) in dostopna prek spletne strani banke.

Od 1. januarja 2019 je banka članica zadružne bančne skupine Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.. Razkritja le-te so na voljo na tej povezavi.

Banka izjavlja, da s posrednikom, katerega se poslužuje, vzdržuje poslovne/lastniške povezave oziroma da lahko obstaja navzkrižje interesa.

 

RAZKRITJA V ZVEZI Z REPO POSLI (t. i. PRONTI CONTRO TERMINE)

bilancio

Naša banka

Oglejte si sestavo naših organov.

Naša banka

Oglejte si sestavo naših organov.