Trajnostni razvoj

Zadružni. Trajnostni. Odgovorni. 

DNF 2023

Zadružni. Trajnostni. Odgovorni.

Zadružni. Trajnostni. Odgovorni.

Preprečevanje

korupcije

Varstvo

okolja

Zaščita

človekovih pravic

Zaščita

raznolikosti

Nadzor

nabave orožja

Smo zadružna bančna skupina, ki skladno s svojimi vrednotami podpira posameznike, podjetja, lokalno okolje in skupnost. 

 

Skupaj zasledujemo družbene, kulturne in gospodarske cilje: zavezani smo k trajnostnem razvoju in delujemo skladno s cilji Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.

 

Od leta 2023 se je skupina Cassa Centrale pridružila projektu Združenih narodov Global Compact; to je sporazum, ki poziva podjetja, da v svojo strategijo vključijo Deset načel o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji. Sporazum si prizadeva spodbujati organizacije po vsem svetu, da sprejmejo politike, namenjene uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (SDG) Agende 2030 in bolj vključujočega in trajnostnega gospodarstva. 

 

Skupaj uresničujemo vrednote zadružništva, saj si želimo še naprej ostati pomemben akter pri razvoju lokalnega okolja in vseh, ki so del le-tega. 

 

Obvladovanje ESG-dejavnikov

 

Naša Skupina posluje skladno z načeli zakonitosti, moralnosti, strokovnosti, integritete in transparentnosti. Ta načela so prav tako del naše poslovne strategije. Skupina Cassa Centrale in pridružene banke so s tem namenom sprejele 5 dokumentov o trajnostnem razvoju. 

Pravilnik o preprečevanju korupcije opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor ter da bi ublažila tveganje korupcije.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o varstvu okolja opisuje pravila, ki jih je Skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor pri okoljskih zadevah. Skupina spodbuja dobrobit lokalne skupnosti ter njen gospodarski, socialni in kulturni razvoj. 

Preberi pravilnik.

Pravilnik o varstvu človekovih pravic opisuje pravila, ki jih je Skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor na področju varstva osnovnih človekovih pravic in delovnih pogojev. Cilj je dolgoročno ustvarjanje dodane vrednosti za vse svoje deležnike.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o spoštovanju raznolikosti opisuje pravila, ki jih je Skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor pri zadevah, povezanih z raznolikostjo, inkluzijo in enakimi možnostmi na delovnem mestu.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o nadzoru nabave orožja opisuje pravila, ki jih je Skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor v skladu z zakonom, etiko, poštenostjo, strokovnostjo, integriteto in transparentnostjo, ki odlikujejo Skupino.

Preberi pravilnik.

Za okolje

territorio 1

Za okolje

Varstvo in spoštovanje naravnih virov sta prednostni nalogi v strategiji, ki ji sledimo pri razvoju našega poslovanja in zmanjševanju vpliva na okolje. V letu 2023 smo: 

 

  • Zmanjšali porabo energije: 329.337 Gj (-8 % v primerjavi z letom 2022);
  • Povečali porabo energije iz obnovljivih virov: 96 % (v 2022 87 %);
  • Zmanjšali ogljični odtis na zaposlenega (metoda market based)(emisije tCO₂e/zaposlen): 0,69, -29,7% v primerjavi z letom 2022; 
  • Uporaba papirja FSC/PEFC: 90 %.

Za skupnost

Iniziative DNF 2023

Za skupnost

Vez med Skupino in lokalnimi skupnostmi, s katerimi posluje, je popolna in trajna. Vzajemnost in lokalizem, ki sta značilna za zadružne banke, zagotavljata povezavo z lokalno skupnostjo po zaslugi lastniške strukture in oblike poslovanja, ki omogočata konkretno uresničevanje socialnega poslanstva.

 

Zadružna bančna skupina Cassa Centrale je leta 2023 podprla 21.500 projektov iz naslova sponzorstev in donacij in jim skupaj namenila 42,5 milijona EUR (21 % več kot leta 2022). 

Trajnost

Blizu smo svojim ljudem, podjetjem in krajem. Zanima nas vaše mnenje!

Anziani Soci Assemblea
Trajnost

Blizu smo svojim ljudem, podjetjem in krajem. Zanima nas vaše mnenje!

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite vprašalnik, s katerim bomo lahko spoznali vaše mnenje o pomenu trajnosti.

green

Brošura

Infografika o trajnosti 2023

Video

Na kratko o trajnosti 2023

Oglejte si posnetek!
Naložbeni produkti

Informacije o trajnosti naložbenih produktov.

valori cubi
Naložbeni produkti

Informacije o trajnosti naložbenih produktov.

ZKB je sprejela trajnostno strategijo z namenom spodbujanja čim večje transparentnosti in ozaveščenosti o okoljskih in socialnem tveganju oziroma učinku naložbenih produktov.