Trajnost

Zadružna. Trajna. Odgovorna. 

DNF 2023

ZTO

Trud in odgovornost. V skladu z našimi vrednotami.

ZTO

Trud in odgovornost. V skladu z našimi vrednotami.

Preprečevanje

korupcije

Varstvo

okolja

Zaščita

človekovih pravic

Zaščita

raznolikosti

Nadzor

nabave orožja

Smo zadružna bančna skupina, ki v skladu s svojimi svojih vrednotami podpira posameznike, podjetja, prostor in lokalno skupnost.

 

Skupaj zasledujemo družbene, kulturne in gospodarske cilje: po naravi smo trajnostni in delujemo v skladu s cilji Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.

 

Skupaj uresničujemo vrednote zadružništva, da bi po zaslugi močne lokalne konotacije, ki nam tradicionalno pripada, še naprej ostali temeljni akter pri razvoju prostora in pri odgovarjanju na potrebe skupnosti s posebno pozornostjo na vidik trajnostnega učinka na okolje.

Obvladovanje ESG-dejavnikov

 

Naša skupina se zaveda pomena poslovanja v skladu z načeli zakonitosti, moralnosti, strokovnosti, integritete in transparentnosti, kar je tudi v skladu z našo poslovno strategijo. Družba Cassa Centrale in pridružene banke so s tem namenom sprejele 5 dokumentov o trajnosti.

Pravilnik o preprečevanju korupcije opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor ter da bi ublažila tveganje korupcije.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o varstvu okolja opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri okoljskih zadevah. Skupina spodbuja blaginjo lokalne skupnosti ter njen gospodarski, socialni in kulturni razvoj z »družbeno odgovorno« podjetniško dejavnostjo. K svojim poslovnim ciljem prišteva prizadevanje za ustvarjanje dodane vrednosti za vse svoje deležnike.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o varstvu človekovih pravic opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri zadevah, povezanih z varstvom osnovnih človekovih pravic in delovnimi pogoji. Cilj je dolgoročno ustvarjanje dodane vrednosti za vse svoje deležnike.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o zaščiti raznolikosti opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri zadevah, povezanih z raznolikostjo, inkluzijo in enakimi možnostmi na delovnem mestu.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o nadzoru nabave orožja opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri poslovanju in ki so v skladu z zakonom, etiko, poštenostjo, strokovnostjo, integriteto in transparentnostjo, ki odlikujejo skupino.

Preberi pravilnik.

Za okolje

Za okolje

Varstvo in spoštovanje naravnih virov sta prednostni nalogi v strategiji, ki ji sledimo pri razvoju našega poslovanja in zmanjševanju vpliva na okolje. Rezultati 2022:

 

  • Družbeno odgovorne naložbe: obseg vseh segmentov znaša skoraj 9 milijard evrov;
  • Inbank: 87 % od več kot 1,27 milijona uporabnikov prejema dokumente le v elektronski obliki;
  • Digitalni podpis: vsa skupina se zavzema za manjšo porabo papirja;
  • Allitude: manjša poraba energije zaradi izboljšanja informacijsko-komunikcijskih tehnologij.

Za skupnost

Za skupnost

Vez med skupino in lokalnimi skupnostmi, s katerimi posluje, je popolna in trajna. Vzajemnost in lokalizem, ki sta značilna za zadružne banke, zagotavljata povezavo z lokalno skupnostjo po zaslugi lastniške strukture in oblike poslovanja, ki omogočata konkretno uresničevanje socialnega poslanstva.

 

Zadružna bančna skupina je leta 2022 realizirala 20.179 projektov v korist svojih skupnosti za skupaj 34,9 milijona EUR.

green

brošura

Infografika o trajnosti 2022

Video

Na kratko o trajnosti 2022