Trajnost

Zadružna. Trajna. Odgovorna. 

ZTO

Trud in odgovornost. V skladu z našimi vrednotami.

Preprecevanje

korupcije

Varstvo

okolja

Zašcita

clovekovih pravic

Zašcita

raznolikosti

Nadzor

nabave orožja

Smo zadružna bančna skupina, ki v skladu s svojimi svojih vrednotami podpira posameznike, podjetja, prostor in lokalno skupnost.

 

Skupaj zasledujemo družbene, kulturne in gospodarske cilje: po naravi smo trajnostni in delujemo v skladu s cilji Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.

 

Skupaj uresničujemo vrednote zadružništva, da bi po zaslugi močne lokalne konotacije, ki nam tradicionalno pripada, še naprej ostali temeljni akter pri razvoju prostora in pri odgovarjanju na potrebe skupnosti s posebno pozornostjo na vidik trajnostnega učinka na okolje.

Obvladovanje ESG-dejavnikov

 

Naša skupina se zaveda pomena poslovanja v skladu z načeli zakonitosti, moralnosti, strokovnosti, integritete in transparentnosti, kar je tudi v skladu z našo poslovno strategijo. Družba Cassa Centrale in pridružene banke so s tem namenom sprejele 5 dokumentov o trajnosti.

Pravilnik o preprečevanju korupcije opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor ter da bi ublažila tveganje korupcije.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o varstvu okolja opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri okoljskih zadevah. Skupina spodbuja blaginjo lokalne skupnosti ter njen gospodarski, socialni in kulturni razvoj z »družbeno odgovorno« podjetniško dejavnostjo. K svojim poslovnim ciljem prišteva prizadevanje za ustvarjanje dodane vrednosti za vse svoje deležnike.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o varstvu človekovih pravic opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri zadevah, povezanih z varstvom osnovnih človekovih pravic in delovnimi pogoji. Cilj je dolgoročno ustvarjanje dodane vrednosti za vse svoje deležnike.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o zaščiti raznolikosti opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri zadevah, povezanih z raznolikostjo, inkluzijo in enakimi možnostmi na delovnem mestu.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o nadzoru nabave orožja opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri poslovanju in ki so v skladu z zakonom, etiko, poštenostjo, strokovnostjo, integriteto in transparentnostjo, ki odlikujejo skupino.

Preberi pravilnik.

Za okolje

Za okolje

Uresničujemo ukrepe za omilitev našega okoljskega učinka in smo zavezani k ozaveščanju naših deležnikov o pomenu ekološko združljivega poslovanja in vedenja.

 

V letu 2020 smo na ravni skupine investirali preko 1 milijardo EUR v sklade NEF Ethical. To je eden od samo 34 skladov na svetu, ki so prejeli certifikat zavoda Luxemburg Finance Labelling Agency o etičnem poslovanju in spoštovanju ESG-dejavnikov (okolje, družba in upravljanje).

 

S spletnim pošiljanjem sporočil in obvestil  v okviru storitve Inbank smo se izognili tiskanju več kot 79 milijonov papirnih listov in hkrati znižali izpuste CO2 za več kot 3.000 ton.

Za skupnost

Za skupnost

Vez med skupino in lokalnimi skupnostmi, s katerimi posluje, je popolna in trajna. Vzajemnost in lokalizem, ki sta značilna za zadružne banke, zagotavljata povezavo z lokalno skupnostjo po zaslugi lastniške strukture in oblike poslovanja, ki omogočata konkretno uresničevanje socialnega poslanstva.

 

Zadružna bančna skupina je leta 2020 realizirala 14.250 projektov v korist svojih skupnosti za skupaj 26,3 milijona EUR.

Vprašalnik

Blizu smo posameznikom, podjetjem in našemu prostoru. Zaupajte nam svoje mnenje!

Vprašalnik

Blizu smo posameznikom, podjetjem in našemu prostoru. Zaupajte nam svoje mnenje!

Prosimo, podarite nam nekaj minut svojega časa in izpolnite vprašalnik, ki nam bo omogočil, da spoznamo vaše mnenje o pomenu trajnosti.