Trajnost

Zadružna. Trajnostna. Odgovorna. 

DNF 2023

ZTO

Zadružni. Trajnostni. Odgovorni.

ZTO

Zadružni. Trajnostni. Odgovorni.

Preprečevanje

korupcije

Varstvo

okolja

Zaščita

človekovih pravic

Zaščita

raznolikosti

Nadzor

nabave orožja

Smo zadružna bančna skupina, ki v skladu s svojimi svojih vrednotami podpira posameznike, podjetja, prostor in lokalno skupnost.

 

Skupaj zasledujemo družbene, kulturne in gospodarske cilje: po naravi smo trajnostni in delujemo v skladu s cilji Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.

 

Od leta 2023 se je skupina Cassa Centrale pridružila pobudi Združenih narodov Global Compact; to je sporazum, ki poziva podjetja, da v svojo strategijo vključijo Deset načel o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji. Sporazum si prizadeva spodbujati organizacije po vsem svetu, da sprejmejo politike, namenjene uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (SDG) Agende 2030 in bolj vključujočega in trajnostnega gospodarstva. S tem dodatno krepimo našo zavezanost odgovornemu gospodarstvu in nadaljujemo z vključevanjem trajnosti v DNK našega zavoda.

 

Skupaj uresničujemo vrednote zadružništva, da bi po zaslugi močne lokalne konotacije, ki nam tradicionalno pripada, še naprej ostali temeljni akter pri razvoju prostora in pri odgovarjanju na potrebe skupnosti s posebno pozornostjo na vidik trajnostnega učinka na okolje.

Obvladovanje ESG-dejavnikov

 

Naša skupina se zaveda pomena poslovanja v skladu z načeli zakonitosti, moralnosti, strokovnosti, integritete in transparentnosti, kar je tudi v skladu z našo poslovno strategijo. Družba Cassa Centrale in pridružene banke so s tem namenom sprejele 5 dokumentov o trajnosti.

Pravilnik o preprečevanju korupcije opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor ter da bi ublažila tveganje korupcije.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o varstvu okolja opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri okoljskih zadevah. Skupina spodbuja blaginjo lokalne skupnosti ter njen gospodarski, socialni in kulturni razvoj z »družbeno odgovorno« podjetniško dejavnostjo. K svojim poslovnim ciljem prišteva prizadevanje za ustvarjanje dodane vrednosti za vse svoje deležnike.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o varstvu človekovih pravic opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri zadevah, povezanih z varstvom osnovnih človekovih pravic in delovnimi pogoji. Cilj je dolgoročno ustvarjanje dodane vrednosti za vse svoje deležnike.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o zaščiti raznolikosti opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri zadevah, povezanih z raznolikostjo, inkluzijo in enakimi možnostmi na delovnem mestu.

Preberi pravilnik.

Pravilnik o nadzoru nabave orožja opisuje pravila, ki jih je skupina sprejela za opredelitev, usmerjanje in preventivni nadzor, ki jih je treba spoštovati pri poslovanju in ki so v skladu z zakonom, etiko, poštenostjo, strokovnostjo, integriteto in transparentnostjo, ki odlikujejo skupino.

Preberi pravilnik.

Za okolje

territorio 1

Za okolje

Varstvo in spoštovanje naravnih virov sta prednostni nalogi v strategiji, ki ji sledimo pri razvoju našega poslovanja in zmanjševanju vpliva na okolje. Rezultati 2022:

 

  • Družbeno odgovorne naložbe: obseg vseh segmentov znaša skoraj 9 milijard evrov;
  • Inbank: 87 % od več kot 1,27 milijona uporabnikov prejema dokumente le v elektronski obliki;
  • Digitalni podpis: vsa skupina se zavzema za manjšo porabo papirja;
  • Allitude: manjša poraba energije zaradi izboljšanja informacijsko-komunikcijskih tehnologij.

Za skupnost

Infografica DNF

Za skupnost

Vez med skupino in lokalnimi skupnostmi, s katerimi posluje, je popolna in trajna. Vzajemnost in lokalizem, ki sta značilna za zadružne banke, zagotavljata povezavo z lokalno skupnostjo po zaslugi lastniške strukture in oblike poslovanja, ki omogočata konkretno uresničevanje socialnega poslanstva.

 

Zadružna bančna skupina je leta 2022 realizirala 20.179 projektov v korist svojih skupnosti za skupaj 34,9 milijona EUR.

Trajnost

Blizu smo svojim ljudem, podjetjem in krajem. Zanima nas vaše mnenje!

Anziani Soci Assemblea
Trajnost

Blizu smo svojim ljudem, podjetjem in krajem. Zanima nas vaše mnenje!

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite vprašalnik, s katerim bomo lahko spoznali vaše mnenje o pomenu trajnosti.

green

brošura

Infografika o trajnosti 2022

Video

Na kratko o trajnosti 2022

Naložbeni produkti

Informacije o trajnosti naložbenih produktov.

valori cubi
Naložbeni produkti

Informacije o trajnosti naložbenih produktov.

ZKB je sprejela trajnostno strategijo z namenom spodbujanja čim večje transparentnosti in ozaveščenosti o okoljskih in socialnem tveganju oziroma učinku naložbenih produktov.