Vzajemni skladi

Drugi vzajemni skladi: podpiramo vaše naložbene želje

Drugi vzajemni skladi

Ponujamo vam široko paleto skrbno izbranih skladov in produktov družb Sicav, pri tem pa se držimo dveh načel: diverzifikacije naložbene strategije po gospodarskih sektorjih in širitve ponudbe strategij in trgov, da bi bilo upravljanje naložb dinamično in prilagojeno posameznemu profilu tveganja.

Storitev je osnovana na konsolidiranem partnerstvu z glavnimi investicijskimi družbami svetovnega formata:

 • NEAM – NEF
 • Amundi
 • BlackRock
 • BNP Paribas
 • Etica SGR
 • Fidelity
 • Franklin Templeton
 • Invesco
 • JPM
 • Pictet
 • Raiffeisen C.M.
 • Schroders
 • Union Investment

Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt in KIID – ključne informacije za vlagatelje: NEAM – NEF; Amundi; BlackRock; BNP Paribas; Etica SGR; Fidelity; Franklin Templeton; Invesco; JPM; Pictet; Raiffeisen C.M.; Schroders; Union Investment.

NEF je krovni investicijski sklad s sedežem v Luksemburgu, ki upravlja več podskladov in ki ga po vsej Italiji tržijo zadružne banke.

Oglasno sporočilo. Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt in ključne informacije za vlagatelje (KIID) v italijanščini, ki so vam na voljo na spletni strani www.nef.lu ali v bankah, ki ponujajo navedeni produkt. NEAM lahko v skladu z ustreznimi pogodbenimi določbami odstopi od pogodbe o trženju deležev skladov NEF, razkritih v skladu z Direktivo 2009/65/ES. Povzetek pravic vlagateljev v italijanščini lahko snamete z naslednje povezave: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf