Vzajemni skladi

Drugi vzajemni skladi: podpiramo vaše naložbene želje

altri fondi comuni

Drugi vzajemni skladi

Oglasno sporočilo.

Ponujamo vam široko paleto skrbno izbranih skladov in produktov družb Sicav, pri tem pa se držimo dveh načel: diverzifikacije naložbene strategije po gospodarskih sektorjih in širitve ponudbe strategij in trgov, da bi bilo upravljanje naložb dinamično in prilagojeno posameznemu profilu tveganja.

Storitev je osnovana na konsolidiranem partnerstvu z glavnimi investicijskimi družbami svetovnega formata:

 • NEAM – NEF
 • Amundi
 • BlackRock
 • BNP Paribas
 • Etica SGR
 • Fidelity
 • Franklin Templeton
 • Invesco
 • JPM
 • Pictet
 • Raiffeisen C.M.
 • Schroders
 • Union Investment

Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt in KIID – ključne informacije za vlagatelje: NEAM – NEF; Amundi; BlackRock; BNP Paribas; Etica SGR; Fidelity; Franklin Templeton; Invesco; JPM; Pictet; Raiffeisen C.M.; Schroders; Union Investment.

Drugi vzajemni skladi – Oglasno sporočilo. Storitev sovpada z naložbo v enote premoženja vzajemnih skladov: vrednost enote premoženja se spreminja skozi čas in jo je vedno mogoče spremljati na spletni strani posamezne družbe za upravljanje premoženja in v glavnih italijanskih časopisih. Pretekla uspešnost ni zagotovilo za bodočo uspešnost ali ohranitev vloženega kapitala. Informacije in celovit povzetek pogojev za vsak ponujen vzajemni sklad so na voljo v tem delu spletnega mesta in na sedežu banke, ki ponuja storitev.