Krediti

Stanovanjski krediti za mlade

Mutuoprimacasagiovani

Krediti

Subvencije za mlajše od 36 let

Krediti

Subvencije za mlajše od 36 let

Jamstveni sklad

Glavno prebivališce

Mladi in mladi pari

Stanovanjski kredit za mlade in mlade pare z garancijo Jamstvenega sklada za stanovanjske kredite

Jamstveni sklad za stanovanjske kredite je ustanovilo Ministrstvo za gospodarstvo in finance z zakonom št. 147 z dne 27. decembra 2013, člen 1, odstavek 48, točka c).

 

Jamstveni sklad omogoča lažji dostop do posojila za nakup prvega doma, saj jamstvo zagotovi država.

 

Jamstveni sklad predvideva državno jamstvo v višini 50 %.

 

KOMU JE SKLAD NAMENJEN ?

Sklad je namenjen vsem državljanom, ki na dan predložitve zahtevka za stanovanjski kredit za nakup glavnega prebivališča niso lastniki drugih stanovanjskih nepremičnin (tudi v tujini), razen če je kreditojemalec lastnik nepremičnine v okviru nasledstva zaradi smrti, tudi v solastništvu z drugimi nasledniki, in je predal nepremičnino v brezplačno uporabo staršem ali bratom/sestram.

 

Osebe, ki pripadajo eni od prednostnih kategorij, naštetih v nadaljevanju, imajo prednost pri koriščanju ugodnosti, ki jih ponuja Jamstveni sklad  in pri določanju obrestne mere, ki ne sme biti višja od povprečne globalne efektivne obrestne mere (t. i. TEGM), ki jo četrtletno v skladu z zakonom št. 108 z dne 7. marca 1996 objavlja Ministrstvo za gospodarstvo in finance.

Prednostne kategorije so:

 • Poročen par ali izvenzakonska partnerja, ki živita na istem naslovu najmanj dve leti;
 • Starši samohranilci z mladoletnimi otroki;
 • najemniki stanovanj, ki so v lasti samostojnih zavodov za socialna stanovanja, ne glede na njihovo poimenovanje;
 • mladi do 36. Leta.

 

Odlok o Podpori Bis (Decreto Sostegni Bis) določa tudi možnost, da se zahteva povečanje jamstva na 80 % za vse, ki spadajo v prednostne kategorije, imajo ISEE, ki ne presega 40 000 EUR letno, in zahtevajo posojilo, ki presega 80 % nakupne cene nepremičnine, vključno s pripadajočimi stroški.

Ta določba je bila z zakonom št. 213 z dne 30. decembra 2023 "Državni proračun za proračunsko leto 2024 in večletni proračun za triletno obdobje 2024-2026" podaljšana do 31. decembra 2024.

 

Zakon o proračunu za leto 2024 vključuje še tri dodatne prednostne kategorije:

 • gospodinjstva, ki vključujejo tri otroke, mlajše od 21 let, in imajo letni dohodek nižji od 40.000 evrov (kategorija uvedena s Proračunskim zakonom za leto 2024);
 • gospodinjstva, ki vključujejo štiri otroke, mlajše od 21 let, in imajo letni dohodek nižji od 45.000 evrov (kategorija uvedena s Proračunskim zakonom za leto 2024);
 • gospodinjstva, ki vključujejo pet ali več otrok, mlajših od 21 let, in imajo letni dohodek nižji od 50.000 evrov (kategorija uvedena s Proračunskim zakonom za leto 2024).

 

V primeru, da zahtevajo posojilo v višini več kot 80 % nakupne cene nepremičnine, vključno z dodatnimi stroški, lahko pridobijo do 90 % državnega jamstva.

Za vse prednostne kategorije je poleg tega določeno, da se lahko za zahtevke, predložene do 31. 12. 2024 in ki izpolnjujejo zahteve, prizna jamstvo tudi v primeru, da je efektivna obrestna mera TEG višja od povprečne efektivne obrestne mere TEGM. V tem primeru maksimalni prag sovpada z razliko, v kolikor je le-ta pozitivna, med povprečjem uradne 10-letne obrestne mere IRS (opredeljene v mesecu pred mesecem izplačila) in povprečjem uradne 10-letne obrestne mere IRS za četrtletje, na podlagi katerega se izračuna veljavno povprečno efektivno obrestno mero TEGM.

V primeru, da je razlika negativna, mora kreditodajalec upoštevati veljavno povprečno efektivno obrestno mero TEGM in priznati najugodnejše ekonomske pogoje.

 

ZNAČILNOSTI POSOJILA

 • Posojilo je namenjeno za: nakup, prenovo in izboljšanje energetske učinkovitosti nepremičnine, v kateri si kreditojemalec uredi glavno prebivališče, nakup z delnim prevzemom kredita (od gradbenega podjetja) po parcelaciji nepremičnine
 • Najvišji znesek 250.000 EUR

 

ZNAČILNOSTI NEPREMIČNINE

Nepremičnina, za katero se zahteva kredit:

 • mora biti glavno prebivališče kreditojemalca
 • ne sme biti uvrščena v katastrske kategorije A1 (gosposki domovi), A8 (vile) in A9 (gradovi, palače)
 • ne sme biti luksuzna rezidenca v skladu z uredbo Ministrstva za javna dela št. 1072 z dne 2. avgusta 1969

ZKB se je pridružila pobudi zveze bank ABI s podpisom konvencije.

 

KAKO PRISTOPITI V JAMSTVENI SKLAD?

Zainteresirani morajo prošnji za kredit priložiti obrazec, ki je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo in finance ali združenja Consap ter  kopijo osebnega dokumenta (oziroma potnega lista skupaj z dovoljenjem za bivanje za tujce).

 

Zahtevku mora prosilec piložiti izjavo ISEE, ki ne sme presegati 40.000 EUR letno.

 

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v dokumentu "Splošne informacije v zvezi s kreditnimi pogodbami", ki je na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.

Izberite možnost

Potrebbe interessarti anche

Premoženjska zavarovanja

Premoženjska zavarovanja

Produktna linija Patrimonio, namenjena zaščiti vašega premoženja.

Plus+

Plus+

Plus+ je račun, ki ga lahko oblikujete na podlagi vaših potreb, navad in želja. S pomočjo digitalne banke lahko z njim upravljate na daljavo.