Krediti

Stanovanjski krediti za mlade

Krediti

Subvencije za mlajše od 36 let

Jamstveni sklad

Glavno prebivališče

Mladi in mladi pari

Stanovanjski kredit za mlade in mlade pare z garancijo Jamstvenega sklada za stanovanjske kredite

Z zakonom št. 106 z dne 23. julija 2021, ki v pravni red uvaja zakonsko uredbo št. 73 z dne 25. maja 2021, s katero so vzpostavljeni nujni ukrepi za podjetja, delo, mlade, zdravje in lokalne storitve (t. i. "DL Sostegni-bis"), povezani z izrednim stanjem zaradi pandemije bolezni Covid-19, so bile izdane nove, pomembne določbe, med katerimi je tudi Jamstveni sklad za nakup prvega doma.

 

Osebe, ki pripadajo eni od prednostnih kategorij, naštetih v nadaljevanjus potrdilom ISEE, ki ne presega 40 tisoč EUR letno – in ki pridobijo stanovanjski kredit, ki presega 80 % nakupne cene nepremičnine, vključno s stroški in nadomestili, lahko pridobijo garancijo sklada do 80 % glavnice.

 

V nadaljevanju vam predstavljamo osnovne značilnosti subvencije.

 

KOMU JE NAMENJEN SKLAD ZA GLAVNO PREBIVALIŠČE?

Sklad je namenjen vsem rezidentom, ki na dan predložitve zahtevka za stanovanjski kredit za nakup glavnega prebivališča niso lastniki drugih stanovanjskih nepremičnin (tudi v tujini), razen če je kreditojemalec lastnik nepremičnine v okviru nasledstva zaradi smrti, tudi v solastništvu z drugimi nasledniki, in je predal nepremičnino v brezplačno uporabo staršem ali bratom/sestram.

K prednostnim kategorijam prištevamo:

 • Poročen par ali zunajzakonska partnerja, ki živita na istem naslovu vsaj dve leti, od katerih je vsaj eden mlajši od 36 let
 • Enočlanska gospodinjstva z majhnimi otroki. Kreditojemalec mora biti:
  • neporočen posameznik ali posameznik, ki ne živi na istem naslovu z drugim staršem katerega od z njim stanujočih mladoletnih otrok
  • ločen/razvezan posameznik ali vdovec/vdova, ki živi z vsaj enim mladoletnim otrokom
 • mlajši od 36 let
 • najemniki socialnih stanovanj

Poleg tega za te kategorije velja ugodnejša obrestna mera. Efektivna globalna obrestna mera (t. i. TEG) ne sme biti višja od povprečne globalne efektivne obrestne mere (t. i. TEGM), ki jo četrtletno v skladu z zakonom št. 108 z dne 7. marca 1996 objavlja Ministrstvo za gospodarstvo in finance.

 

Osebe, ki izpolnjujejo zahteve sklada, a imajo potrdilo ISEE nad 40 tisoč EUR letno, lahko zahtevajo garancijo za največ 50 % glavnice.

 

ZNAČILNOSTI STANOVANJSKEGA KREDITA

 • zahtevate ga lahko za različne namene: nakup, prenova in izboljšanje energetske učinkovitosti nepremičnine, v kateri si kreditojemalec uredi glavno prebivališče
 • Najvišji znesek 250.000 EUR

 

ZNAČILNOSTI NEPREMIČNINE

Nepremičnina, za katero se zahteva kredit:

 • mora biti glavno prebivališče kreditojemalca
 • ne sme biti razvrščena v katastrske kategorije A1 (gosposki domovi), A8 (vile) in A9 (gradovi, palače)
 • ne sme biti luksuzna rezidenca v skladu z uredbo Ministrstva za javna dela št. 1072 z dne 2. avgusta 1969

ZKB se je pridružila pobudi zveze bank ABI in sklenila konvencijo.

 

KAKO ZAHTEVAM GARANCIJO SKLADA?

Za dostop do sklada je potrebno priložiti kreditnemu zahtevku vlogo, ki jo lahko prenesete s spletnih strani MEF ali Consap, in kopijo osebnega dokumenta (oziroma potnega lista skupaj z dovoljenjem za bivanje za tujce).

 

Zahtevku mora prosilec piložiti izjavo ISEE, ki ne sme presegati 40.000 EUR letno.

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v dokumentu "Splošne informacije v zvezi s kreditnimi pogodbami", ki je na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Prodotti correlati

AsSìHome

Zagotovite si ustrezno zaščito svojega doma in družine.