Vpišite to, kar iščete. Pomagali vam bomo pri iskanju.

Poslovne finance

Finančne storitve za internacionalizacijo vašega podjetja

Poslovanje s tujino

Potrebujete več informacij? Zglasite se v najbližji poslovalnici!

uvoz/izvoz

svetovanje

pomoč

Internacionalizacija podjetij

Podjetjem, ki poslujejo na tujih trgih, nudimo vrsto storitev za podporo pri uvoznem in izvoznem poslovanju:

  • mednarodna plačila: prenos denarja kamor koli po svetu na podlagi korespondenčnih odnosov z glavnimi svetovnimi bankami
  • dokumentarni inkaso: celovito upravljanje uvoznih in izvoznih transakcij
  • dokumentarni akreditivi: upravljanje izvoznih dokumentarnih akreditivov, vnos in upravljanje uvoznih dokumentarnih akreditivov
  • mednarodna jamstva: izdaja in upravljanje aktivnih in pasivnih jamstev, povezanih s komercialnimi transakcijami v tujini
  • podpora poslovanju s tujimi komitenti: kreditiranje uvozne in izvozne dejavnosti
  • srednje- in dolgoročni krediti: izvrševanje rednih in izrednih transakcij, povezanih s prebojem na mednarodni trg.

Podpiramo vas tudi s svetovalno in izobraževalno dejavnostjo.

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v informativnih prospektih, ki so na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta.

Prikaži Transparentnost