Poslovanje s tujino

Finančne storitve za internacionalizacijo vašega podjetja

estero.jpg

Poslovanje s tujino

Potrebujete vec informacij? Zglasite se v najbližji poslovalnici!

Poslovanje s tujino

Potrebujete vec informacij? Zglasite se v najbližji poslovalnici!

uvoz/izvoz

svetovanje

pomoc

Internacionalizacija podjetij

Podjetjem, ki poslujejo na tujih trgih, nudimo vrsto storitev za podporo pri uvoznem in izvoznem poslovanju:

  • mednarodna plačila: prenos denarja kamor koli po svetu na podlagi korespondenčnih odnosov z glavnimi svetovnimi bankami
  • dokumentarni inkaso: celovito upravljanje uvoznih in izvoznih transakcij
  • dokumentarni akreditivi: upravljanje izvoznih dokumentarnih akreditivov, vnos in upravljanje uvoznih dokumentarnih akreditivov
  • mednarodna jamstva: izdaja in upravljanje aktivnih in pasivnih jamstev, povezanih s komercialnimi transakcijami v tujini
  • podpora poslovanju s tujimi komitenti: kreditiranje uvozne in izvozne dejavnosti
  • srednje- in dolgoročni krediti: izvrševanje rednih in izrednih transakcij, povezanih s prebojem na mednarodni trg.

Podpiramo vas tudi s svetovalno in izobraževalno dejavnostjo.

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v informativnih prospektih, ki so na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.