Naš sistem

Upravni in nadzorni organi

Upravni odbor

 • Predsednik: Adriano Kovačič
 • Podpredsednik: Gabriele Ferfoglia
 • Upravitelji: Roberto Gantar, Tomaž Mucci, Mitja Ozbič, Marko Pertot, Marko Petelin, Barbara Rudolf

Nadzorni odbor

 • Predsednica: Martina Malalan
 • Nadzornika: Aldo Cunja, Lorenzo Devetak
 • Nadomestna nadzornika: Roberto Novello

Razsodišče

 • Predsednik: Giorgio Spazzapan
 • Razsodnika: Alessandro Feri, Boštjan Starc
 • Nadomestna razsodnika: Walter Coren, Igor Giacomini

Direkcija

 • Generalna direktorica: Emanuela Bratos
 • Vršilec dolžnosti direktorice: Dean Rebecchi
 • Namestnik direktorice: Ivo Cotič