Naš sistem

Upravni in nadzorni organi

organi sociali

Upravni odbor

 • Predsednik: Adriano Kovačič
 • Podpredsednik: Gabriele Ferfoglia
 • Člani upravnega odbora: Igor Filipcic, Roberto Gantar, Petra Maronese, Aleš Nanut, Marko Pertot, Marko Petelin, Maja Vrtovec

Nadzorni odbor

 • Predsednik: Aldo Cunja
 • Člana nadzornega odbora: Martina Malalan, Ugo Tomsic
 • Nadomestna člana nadzornega odbora: Jana Legiša, Roberto Novello

Razsodišče

 • Predsednica: Irene Jakin
 • Člana razsodišča: Alessandro Feri, Boštjan Starc
 • Nadomestna člana razsodišča: Walter Coren, Mitja Primosig

Uprava

 • Izvršna direktorica: Emanuela Bratos
 • Namestnik direktorice s polnimi pooblastili: Dean Rebecchi
 • Namestnik direktorice: Ivo Cotič