Naš sistem

Upravni in nadzorni organi

Upravni odbor

 • Predsednik: Adriano Kovačič
 • Podpredsednik: Gabriele Ferfoglia
 • Člani upravnega odbora: Igor Filipcic, Roberto Gantar, Petra Maronese, Tomaž Mucci, Aleš Nanut, Marko Pertot, Marko Petelin, Maja Vrtovec

Nadzorni odbor

 • Predsednica: Martina Malalan
 • Nadzornika: Aldo Cunja, Ugo Tomsic
 • Nadomestna nadzornika: Jana Legiša, Roberto Novello

Razsodišče

 • Predsednik: Irene Jakin
 • Razsodnika: Alessandro Feri, Boštjan Starc
 • Nadomestna razsodnika: Walter Coren, Igor Giacomini

Direkcija

 • Generalna direktorica: Emanuela Bratos
 • Vršilec dolžnosti direktorice: Dean Rebecchi
 • Namestnik direktorice: Ivo Cotič