Pobude in dogodki

Konkreten prispevek k prostorskemu razvoju

Vsako leto namenimo del našega dobička za podporo kulturnim, športnim in socialnim pobudam. To počnemo zato, ker verjamemo, da je naša naloga prispevati k rasti in blaginji družbe in podpirati pozitivne zamisli, ki vzklijejo na našem ozemlju.