Naš prostor

Ob strani ljudem kot del neke skupnosti

Biti lokalna banka pomeni skrbeti za skupnost kot za svojo družino. Večina prihrankov, ki jih upravljamo, je last pripadnikov naše skupnosti. Zbrana sredstva ponovno investiramo v korist celotne skupnosti.

Delujemo lokalno za razvoj kulture odgovornosti in za izgradnjo uspešnega kroga, od katerega imajo korist vsi – mladi, družine, delavci in podjetja.

Skupaj, da naredimo več

Skupaj, da naredimo več

Resnično bogastvo našega prostora je sposobnost, da izgradimo bolj odprto in prijazno družbo. Društvena dejavnost v mnogih oblikah je dragocen vir, ki temelji na velikodušnosti posameznikov, ki se odločijo, da svoj čas in sredstva namenijo drugim.