Donatorstvo

Skupaj zmoremo več!

Razne ustanove in društva podpiramo na dva načina:

  • del dobička namenimo donacijam in dobrodelnemu namenu
  • sponzoriramo pobude s posebnim socialnim pomenom, bodisi kulturne, športne, rekreacijske ali za promocijo našega prostora