Skupina Cassa Centrale uvaja možnost začasnega odloga plačila anuitet hipotekarnih kreditov za kreditojemalce, ki so jih prizadele poplave v Emiliji-Romanji in v Markah

Po vzpostavitvi sklada za kredite v višini 200 milijonov evrov in nabirki skupina Cassa Centrale uresničuje novo obliko pomoči za ljudi, ki so jih prizadele poplave v Emiliji-Romanji in Markah.

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 

V skladu z uredbo predsedstva ministrskega sveta - oddelek za civilno zaščito - z dne 3. oziroma 8. maja je skupina Cassa Centrale strankam iz Emilije-Romanje in Mark ponudila možnost, da zahtevajo začasni odlog plačila anuitet hipotekarnih kreditov.

 

Začasni odlog velja za celotni znesek mesečne anuitete ali samo za delež glavnice in se lahko zahteva samo enkrat, dokler nepremičnina ni ponovno uporabna ali vseljiva in najkasneje do razglasitve konca izrednega stanja.