Rezultati stresnih testov EBA 2023: po kapitalski ustreznosti je skupina Cassa Centrale na samem vrhu evropskega bančnega sistema

Rezultati stresnega testiranja potrjujejo kapitalsko ustreznost in odpornost skupine tudi v zelo slabih makroekonomskih razmerah. Ob koncu leta 2023 znaša najnižja vrednost polno obremenjenega razmerja CET1 18,52 % v najbolj neugodnem scenariju, kar je znatno več od regulatornih zahtev.

Novo | Prebivalstvo | Podjetja | Prostor | 

Skupina Cassa Centrale je leta 2023 prestala stresno testiranje, ki ga na evropski ravni izvaja Evropski bančni organ (EBA) v sodelovanju z Banko Italije, Evropsko centralno banko ( ECB ) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB).

 

Evropski stresni testi 2023 ne predvidevajo minimalnega praga uspešnosti oziroma neuspešnosti, ampak so pomemben vir informacij za proces nadzorniškega pregledovanja SREP. Rezultati bodo pristojnim organom omogočili ocenjevanje zmožnosti skupine Cassa Centrale, da izpolnjuje bonitetne zahteve za posamezne stresne scenarije.

 

ECB in ESRB sta opredelili posebej neugoden scenarij stresnega testiranja, ki vključuje hudo stagflacijo, tj. inflacijo z istočasnimi visokimi obrestnimi merami in močno upočasnitvijo gospodarske rasti ter naraščajočo brezposelnostjo.

 

Preizkus je bil izvršen upoštevaje časovno obdobje treh let (2023-2025) in nespremenjene računovodske izkaze glede na konec decembra 2022, se pravi brez upoštevanja bodočih poslovnih strategij in aktivnosti, zato ne velja kot napoved dobičkonosnost skupine.

 

Rezultati skupine Cassa Centrale potrjujejo veliko odpornost na obremenitve, ki jih je simuliral nadzorni organ, saj bi že najnižja vrednost 18,52 %, ki jo dosežemo s polno obremenitvijo količnika CET1, v najbolj neugodnem scenariju ob koncu leta 2023 (z upadom v višini 303 bazičnih točk glede na začetno vrednost 21,55 %) več kot zadostovala za kritje zahtev, ki jih je določil nadzorni organ. (1)

 

1 Skupna kapitalska zahteva (OCR) znaša 8,41 % za količnik CET1 in 13 % za količnik celotega kapitala. Prosimo, upoštevajte, da je kapital skupine Cassa Centrale skoraj v celoti sestavljen iz komponente CET1, se pravi iz visokokakovostnih instrumentov.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.

Izberite možnost