Subvencionirani krediti in svetovanje

Poslovno svetovanje

Potrebujete več informacij? Zglasite se v najbližji poslovalnici!

ciljno svetovanje

nacionalne in lokalne subvencije

učinkovita pomoč

Poslovno svetovanje

Ponujamo svetovanje in rešitve za hitrejši razvoj vašega podjetja, s čimer vam pomagamo, da postanete bolj konkurenčni na trgu.

S pomočjo našega poslovnega partnerja Warrant Hub, vodilnega podjetja v sektorju subvencioniranih kreditov, vam zagotavljamo vso podporo, ki jo potrebujete: podpremo vas lahko s financiranjem raziskovalnih, razvojnih in inovativnih projektov, dostopa do mednarodnih trgov, produktivnih naložb in digitalizacije.

 

Naši svetovalci vam postrežejo z vsemi odgovori.

Naši svetovalci vam bodo stali ob strani pri sestavi razvojnih projektov. Skupaj boste preučili olajšave, prispevke in subvencije, da bi ugotovili, kateri najbolje ustrezajo potrebam vašega podjetja. Spoznali boste najbolj učinkovite instrumente, tako na lokalni kot na evropski ravni, mi pa vam bomo pomagali pri izvedbi celotnega postopka, potrebnega za njihovo pridobitev in uporabo.

 

Prednosti za vaše podjetje:

  • Kvalificirano svetovanje o raznih subvencijah
  • Prva preučitev stanja je brezplačna
  • Pomoč med celotnim postopkom pridobitve subvencije (od sestave vloge do končnega poročila in hrambe dokumentacije)
  • Subvencijo lahko nadgradimo z namenskim sofinanciranjem
  • Prisotnost svetovalcev med inšpekcijami in pregledi
  • Zavarovanje civilne odgovornosti.

 

O podjetju Warrant Hub

Podjetje Warrant Hub je bilo ustanovljeno leta 1995 v Correggiu (Reggio Emilia). Warrant Hub je edinstveno podjetje v nacionalnem merilu, saj ponuja integrirane storitve za podporo industrijskim razvojnim projektom.

Podjetje posluje na celotnem državnem ozemlju z več kot 200 svetovalci in je partner akademskih zavodov, tehnoloških podjetij, finančnih zavodov in javne uprave.

Decembra 2017 je podjetje Warrant Hub vstopilo v skupino Tecnoinvestimenti, ki se je novembra 2018 preimenovala v Tinexta Group in kotira na borzi.

www.warranthub.it

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v informativnem prospektu, ki je na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Contattaci per maggiori informazioni!

Il Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione delle Sua richiesta e limitatamente ai dati da Lei forniti in tale occasione.

La base giuridica del trattamento è la necessità di esecuzione della Sua richiesta, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR, pertanto non è necessaria l’acquisizione di un Suo preventivo consenso al trattamento.

I dati raccolti per tale finalità saranno trattati per il tempo strettamente necessario a soddisfare la Sua richiesta o per eventuali obblighi di legge.

 

Il Titolare La invita, inoltre, prima di conferire i Suoi dati personali, a visionare l’informativa completa sul trattamento dei Suoi dati personali, rilasciata nel rispetto dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679, accessibile al seguente link