Krediti

Avalni krediti: poslujte na trgu z zanesljivo garancijo, ki vam zagotavlja plačilno sposobnost

Krediti

Potrebujete vec informacij? Zglasite se v najbližji poslovalnici!

garancije in poroštva

jamcimo vašo placilno sposobnost

bancna garancija

Avalni krediti

S sklenitvijo avalnega kredita banka jamči vaše bodoče obveznosti do tretjih oseb. Z garancijami ali poroštvi si lahko pridobite večjo pogajalsko moč, saj lahko računate na jamstvo in posredovanje vaše banke.

Avalni krediti so kreditni instrument, pri katerem se banka zaveže, da bo prevzela obveznosti ali jamčila za svoje stranke. Avalni krediti:

  • olajšajo poslovanje, saj lahko nasprotna stranka računa na zanesljivo izpolnitev vsakršne obveznosti;
  • nadomeščajo varščine, s čimer se dolžnik (porok) izogne dejanskemu izplačilu denarja;
  • omogočajo podjetjem, da uporabljajo sredstva, ki bi bila sicer imobilizirana;
  • uravnovešajo nasprotne interese strank.

Naše jamstvo omogoča podjetjem, da nemoteno poslujejo z nasprotnimi strankami in si zagotovijo zanesljivo garancijo in plačilno sposobnost.

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v informativnem prospektu, ki je na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.