Vpišite to, kar iščete. Pomagali vam bomo pri iskanju.

Krediti

Stanovanjski krediti: za financiranje nakupa, gradnje ali obnove vašega doma

Krediti

Potrebujete več informacij? glasite se v najbližji poslovalnici!

nakup, gradnja ali obnova vašega doma

osebno svetovanje

zavarovanja

Stanovanjski krediti

Izkoristite najnižje obrestne mere doslej, zagotovite si brezskrbnost!

 

Hiša je dragoceno premoženje, zapisano v kulturi Zadružne kraške banke. Dovolite nam, da vam stojimo ob strani pri nakupu, gradnji ali obnovi vašega doma!

Trenutno lahko ponudimo naslednje obrestne mere za kreditne zneske, ki so enaki ali nižji od 50 % cenitvene vrednosti nepremičnine:

 

KREDIT S SPREMENLJIVO OBRESTNO MERO

  • Euribor 6m 365 + 0,75 o.t.*

KREDIT S FIKSNO OBRESTNO MERO

  • 0,80 % za dobo 15 let**

Prenosljivost (zakon št. 40/2007, t.i. zakon Bersani) vam poleg tega omogoča, da brez vsakršnih stroškov ali nadomestil prenesete k nam kredit, ki ste ga najeli pri drugi banki za nakup ali obnovo stanovanjske nepremičnine. Postopek je hiter in enostaven.

 

PREDNOSTI PRENOSA

  • bolj ugodne mesečne anuitete
  • uskladitev stroškov s spremenjenim scenarijem na trgu
  • nobenega nadomestila za preučitev kreditnega zahtevka, cenitev nepremičnine, zemljiškoknjižni izpisek, nobenega nadomestnega davka ali notarskih stroškov

Za kredite z drugačno namembnostjo (nakup drugih nepremičnin, komercialnih prostorov, garaž ipn.) ali kreditne zneske, ki presegajo 50 % cenitvene vrednosti nepremičnine, bomo skupaj izoblikovali najprimernejšo kreditno rešitev.

 

Ponudba velja do 31. 12. 2019 (z dokončno sklenitvijo pred 31. 3. 2020). Za več informacij nam pišite tu spodaj ali se zglasite v naših poslovalnicah!

 

* Ponazoritveni izračun na dan 30. 10. 2019 za hipotekarni kredit z namembnostjo nakupa oziroma obnove nepremičnine. Kredit s spremenljivo obrestno mero in zastavo nepremičnine. Kredit je vezan na obrestno mero Euribor 6 mesecev act/360, izračunan na zadnji dan prejšnjega četrtletja in veljaven za naslednje četrtletje. Zahtevani kredit 150.000 €, kar sovpada s 50 % ocenjene vrednosti nepremičnine, dospelost 25 let. Mesečna anuiteta 523,17 €, število anuitet 300, EOM 0,78816 %. Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, znaša 165.019 €. Skupni stroški kredita 15.019 €, od tega obresti 6.951,25 €, nadomestilo ob plačilu anuitet 900,00 € (3,00 € mesečno), strošek cenitve nepremičnine 250,00 €, preučitev kreditnega zahtevka 1.500,00 €, davek 375,00 € in premija obveznega zavarovanja zastavljene nepremičnine 5.042,75 € (letna premija 201,71 € za zavarovanje nepremičnine hipotetične vrednosti 340.000,00 €).

 

** Ponazoritveni izračun na dan 30. 10. 2019 za hipotekarni kredit z namembnostjo nakupa oziroma obnove nepremičnine. Kredit s fiksno obrestno mero in zastavo nepremičnine. Zahtevani kredit 150.000 €, kar sovpada s 50 % ocenjene vrednosti nepremičnine, dospelost 15 let. Mesečna anuiteta 884,61 €, število anuitet 180, EOM 1,30554 %. Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, znaša 164.920,44 €. Skupni stroški kredita 14.920,44 €, od tega obresti 9.229,79 €, nadomestilo ob plačilu anuitet 540,00 € (3,00 € mesečno), strošek cenitve nepremičnine 250,00 €, preučitev kreditnega zahtevka 1.500,00 €, davek 375,00 € in premija obveznega zavarovanja zastavljene nepremičnine 3.025,65 € (letna premija 201,71 € za zavarovanje nepremičnine hipotetične vrednosti 340.000,00 €).

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeniv dokumentu "Splošne informacije v zvezi s kreditnimi pogodbami", ki je na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Prikaži Transparentnost