Zgodovina

V naši zgodovini je zapisana tudi vaša zgodba 

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica je naslednica družb Hranilno in posojilno društvo v Nabrežini – Spar und Vorschuss Verein in Nabresina, ustanovljene 15. aprila 1888, Kmečko delavska hranilnica in posojilnica v Sovodnjah, ustanovljene 2. aprila 1908, Kmečka posojilnica in hranilnica v Doberdobu, ustanovljene 20. aprila 1908, in Posojilnica in hranilnica na Opčinah, ustanovljene 28. oktobra 1908.

Zgodba naše banke je dolga več kot stoletje: začela se je z industrijsko revolucijo ob koncu 19. stoletja, nadaljevala se je kljub političnim in družbenim prevratom 20. stoletja, zdaj pa se spopada z izzivi novega tisočletja.

1883-1895

 

Začetki zadružništva

Industrijska revolucija postavi kmetijsko gospodarstvo na stranski tir: da bi omogočil kmetom dostop do posojil, se Leone Wollemborg zavzame za ustanovitev prve italijanske kmečke hranilnice v Loreggii pri Padovi. Po vzoru Raiffeisenovega modela, razvitega v Nemčiji in ki temelji na lokalizmu in na kraščanski etiki, nastane nova oblika kreditiranja.

V začetku 20. stoletja

Prvi poganjki

Zadružni model se vse bolj uveljavlja in krepi z rojstvom novih kmečkih hranilnic, ki so solidne in uspešno kljubujejo težkemu zgodovinskemu obdobju prve svetovne vojne.

1922-1945

Zatiranje

V obdobju fašizma se začne za zadruge pisati težko poglavje. Velika gospodarska kriza leta 1929 in druga svetovna vojna jih še dodatno ošibita. 

1950-1993

Razcvet v povojnih letih

Povojni čas prinese zadrugam preporod, ki se prepleta z navdušenjem nad gospodarskim razcvetom šestdesetih let prejšnjega stoletja.

1993-2015

Rast in uveljavitev

V veljavo stopi Zakon o bančništvu (Testo Unico delle leggi in material bancaria e creditizia - TUB). Nastanejo centralne družbe zadružnega sistema za podporo zadružnim bankam. Kmečke hranilnice se preimenujejo v zadružne banke. Sistem zadružnih bank se tudi v času globalne tržne krize izkaže kot trden in zanesljiv.

2016

Reforma zadružnih bank

Cilj reforme sistema zadružnih bank je ustvariti bolj povezan in učinkovit sistem, brez poseganja v avtonomijo posameznih bank. 

2019

Nastanek Skupine Cassa Centrale

Nastanek Skupina Cassa Centrale Banca h kateri pristopi tudi ZKB Trst Gorica. Skladno z načeli vzajemnosti, sodelovanja in avtonomije želimo še naprej prispevati k razvoju naših krajev in izkazovati  pozornost za potrebe naše skupnosti.

2024

50+50: 2 pomembna mejnika

V letu 2024 obeležujemo dva pomembna mejnika, in sicer: 50. obletnico nastanka Cassa Centrale Banca in 5. obletnico nastanka Skupine Cassa Centrale.