Naša zgodovina

Vaša zgodba je zajeta v naši zgodovini

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica je naslednica družb Hranilno in posojilno društvo v Nabrežini – Spar und Vorschuss Verein in Nabresina, ustanovljene 15. aprila 1888, Kmečko delavska hranilnica in posojilnica v Sovodnjah, ustanovljene 2. aprila 1908, Kmečka posojilnica in hranilnica v Doberdobu, ustanovljene 20. aprila 1908, in Posojilnica in hranilnica na Opčinah, ustanovljene 28. oktobra 1908.

Zgodba naše banke je dolga več kot stoletje: začela se je z industrijsko revolucijo ob koncu devetnajstega stoletja, nadaljevala se je kljub političnim in družbenim prevratom dvajsetega stoletja, zdaj pa se spopada z izzivi novega tisočletja.

1883-1895

 

Zrno sodelovanja

Industrijska revolucija postavi kmetijsko gospodarstvo na stranski tir: da bi omogočil kmetom dostop do posojil, se Leone Wollemborg zavzame za ustanovitev prve italijanske kmečke hranilnice v Loreggii pri Padovi. Po vzoru Raiffeisenovega modela, razvitega v Nemčiji in ki temelji na lokalizmu in na kraščanski etiki, nastane nova oblika kreditiranja.

povoji 20. stoletja

Prvi poganjki

Zadružni model raste in se krepi širom naokrog z rojstvom novih kmečkih hranilnic, ki so solidne in preživijo celo prvo svetovno vojno.

1922-1945

Poskusi izkoreninjenja

Fašizem poskusi izkoreniniti zadruge, da bi prevzel nadzor. Velika gospodarska kriza v letu 1929 in druga svetovna vojna jih še bolj oslabita.

1950-1970

Razcvet v povojnih letih

Preporod zadrug se prepleta s konstruktivno energijo povojnega časa in navdušenjem nad burno gospodarsko rastjo šestdesetih let prejšnjega stoletja.

1970-2012

Rast in uveljavitev

Rodijo se centralne družbe zadružnega sistema za podporo zadružnim bankam. Kmečke hranilnice se preimenujejo v zadružne banke. Sistem zadružnih bank se tudi v času globalne tržne krize izkaže kot trden in zanesljiv model.

Sedanjost in bodočnost

Bodoči izzivi

Cilj reforme sistema zadružnih bank je ustvariti bolj povezan in učinkovit sistem, brez da bi posegli v avtonomijo posameznih bank. Nova zadružna bančna skupina je nastala zaradi prizadevanj družbe Cassa Centrale Banca in mnogih kmečkih hranilnic in zadružnih bank. V skladu z logiko vzajemnosti, sodelovanja in avtonomije želimo prispevati k razvoju naših krajev in izkazovati stalno pozornost za potrebe naših ljudi.