SKUPINA CASSA CENTRALE

Velika bančna skupina – solidarna, učinkovita, zadružna

Campagna 2020

SKUPINA CASSA CENTRALE

Zaradi vaših zgodb smo zrasli v veliko skupino

SKUPINA CASSA CENTRALE

Zaradi vaših zgodb smo zrasli v veliko skupino

Skupina Cassa Centrale je prva italijanska zadružna bančna skupina, ki temelji na izvirnem razvojnem modelu, za katerega je drugačnost vrednota, lokalna identiteta pa vodilo. Smo zadružna skupina, ki je blizu prostoru in skupnosti.

 

Cilj skupine Cassa Centrale je spodbujati dobrobit članov in pripadnikov prostora, v katerem posluje, tako da prispeva k skupnemu dobremu in k ustvarjanju blaginje, ki jo lahko s prizadevanjem za trajnostni razvoj prenesemo na prihodnje generacije. Uresničiti ga nameravamo z združitvijo vrednosti in avtonomije lokalnih bank, ki so izraz različnih ozemelj, z donosnostjo, učinkovitostjo, rastjo in stabilnostjo, značilno za veliko bančno skupino.

Vodilo za ustanovitev skupine so naša načela

SOLIDARNA

Skupina deluje kot mreža, ki na lokalni ravni spodbuja ekonomsko in socialno blaginjo

UČINKOVITA

Glede na višino sredstev in kapitalsko ustreznost sodi med najboljše bančne skupine v Italiji

ZADRUŽNA

Sistem zadružnih bank, ki jih povezujejo ista načela

grafico

Računovodski izkazi

Letno poročilo 2022

Od samega začetka zavezani k služenju ljudem, prostoru, skupnosti - danes še močnejši.

video

Spoznajte rezultate skupine Cassa Centrale

Bančništvo na svojevrsten način