Vremenska ujma: ZKB blizu članom in strankam s konkretnimi oblikami pomoči

Za hitro sanacijo škode ZKB zagotavlja finančno pomoč družinam in podjetjem, ki jih je prizadela nedavna ujma.

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 

Nedavna neurja so prizadela naše kraje in ustvarila izredne razmere, katerih žrtev so pripadniki naše skupnosti. V teh težkih trenutkih ZKB stoji ob strani svojim članom in strankam in je vzpostavila paket ukrepov za hitro in ciljno usmerjeno odzivanje.

 

Ukrepi vključujejo ugodne, kratko- in srednjeročne “hitre kredite”, s katerimi si lahko pomagate v pričakovanju morebitnih javnih subvencij ali zavarovalnih odškodnin.

 

Stojimo ob strani svojemu prostoru, da bi mu vsakič omogočili nov zagon.

 

Naše osebje vam je že na razpolago z vsemi pojasnili. Informacije so vam na voljo v naših poslovalnicah, posebej v tistih, ki delujejo v krajih, ki jih je vremenska ujma najbolj prizadela. Vabimo vas, da se zglasite pri naših svetovalcih.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.