Nova pravila za prenos gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 

Obveščamo vas, da do 31. decembra 2022:

  • je prepovedan prenos gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika v evrih ali tuji valuti, izveden iz kakršnega koli razloga med različnimi osebami, bodisi fizičnimi ali pravnimi, če je skupna vrednost enaka ali višja od 2.000 EUR. Prenos nad tem pragom, izvršen iz katerega koli razloga ali naslova, je prepovedan, tudi če je izvršen z več posamičnimi plačili, ki so nižja od navedenega praga, a so med seboj povezana. Prenos se lahko izvede izključno prek bank, družbe Poste Italiane S.p.a., zavodov, ki upravljajo digitalna plačila, in plačilnih posrednikov (v zadnjem primeru samo v okviru plačilnih storitev, ne pa kot "pošiljanje denarja/money transfer").
  • prag za promptno valutno trgovanje znaša 2.000 EUR.

Od 1. januarja 2023 bo prenos gotovine možen do 1.000 EUR, nov prag za promptno trgovanje pa bo znašal 3.000 EUR.

Za storitev pošiljanja denarja (t. i. money transfer) ostane prag nespremenjen, se pravi 1.000 EUR.

V veljavi ostajajo naslednje določbe:

Bančni, poštni in krožni čeki, izdani za znesek, ki je enak ali višji od 1.000 EUR, morajo navajati ime oziroma naziv upravičenca in klavzulo o neprenosljivosti.

Dovoljena je samo izdaja osebnih bančnih ali poštnih knjižic, prenos bančnih ali poštnih knjižic na prinosnika pa je prepovedan.

Za vse informacije se lahko obrnete na naše poslovalnice.