Koronavirus: banke skupine Cassa Centrale stopajo v bran družinam in podjetjem, pripadnikom svojih lokalnih skupnosti

Skupina Cassa Centrale se je odzvala na apel socialnih partnerjev, vsebovan v skupnem sporočilu za javnost z dne 27. 2. 2020, s katerim pozivajo k skupinskim prizadevanjem za premostitev krize in čim hitrejšo normalizacijo stanja.

UKREPI COVID-19 | Novo | Prebivalstvo | Podjetja | Člani | Prostor | 

Skupina Cassa Centrale in pridružene hranilnice in zadružne banke so blizu svojim lokalnim skupnostim in prebivalstvu. Skupina Cassa Centrale je za obvladovanje in premostitev trenutnih izrednih razmer, ki jih povzroča koronavirus, zagotovila konkretno in takojšnjo pomoč, in sicer:

  • celovit moratorij (glavnica in obresti) odplačevanja kreditov za 6 mesecev od predložitve zahtevka s 6-mesečnim podaljšanjem amortizacijskega načrta za vse družine in podjetja, ki so rezidenti oziroma imajo sedež v občinah, podvrženih učinkom uredbe (t. i. rdeče območje); moratorij bo lahko podaljšan za dodatnih 6 mesecev v primeru podaljšanja izrednih razmer;
  • celovit moratorij (glavnica in obresti) odplačevanja kreditov za 12 mesecev od predložitve zahtevka z 12-mesečnim podaljšanjem amortizacijskega načrta za posameznike, ki zaradi omejitev pri opravljanju samostojnega poklica ali posledic izrednega stanja na delodajalca utrpijo začasni upad prihodkov;
  • moratorij odplačevanja glavničnega deleža mesečnih anuitet kreditov za 6 mesecev od predložitve zahtevka s 6-mesečnim podaljšanjem amortizacijskega načrta za vse družbe in podjetja, člane naše banke, ki lahko dokažejo začasen upad prometa kot posledica upada komercialne dejavnosti in težav pri dobavi;
  • podaljšanje obstoječih izvoznih akreditivov za 120 dni v primeru nedostave blaga ali drugih okoliščin, ki so neposredno povezane s koronavirusom;
  • odobritev namenskih kreditnih linij za podjetja, ki poslujejo v turizmu ali z njim povezanim sektorjem in ki utrpijo znatno število odpovedi rezervacij oziroma naročil.

 

Podporne ukrepe lahko posamezne hranilnice in zadružne banke, pridružene skupini Cassa Centrale, dopolnijo glede na posebne potrebe in zaradi iskanja še ustreznejših rešitev.

 

“Pobuda,” tako predsednik upravnega sveta družbe Cassa Centrale Giorgio Fracalossi, “je v skladu z našo zgodovino in s poslanstvom, da podpremo lokalno skupnost, družine in podjetja. Želimo pomagati občinam rdečega območja in v vseh primerih, v katerih so udeleženi naše stranke in komitenti.

 

Vse družbe, pridružene k skupini Cassa Centrale Banca, vključno z matično družbo vzdržujejo konstanten dialog z institucijami in s socialnimi partnerji in z njimi sodelujejo na lokalni in državni ravni.