Skupina Cassa Centrale: odlični preliminarni rezultati za leto 2021

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 
  • Dobiček je poskočil na 333 milijonov EUR (+ 36 %);
  • Koeficient kapitalske ustreznosti CET1 znaša 22,6 % (leta 2020 je znašal 21,46 %), kar uvršča skupino na sam vrh italijanskega bančnega sistema;
  • Koeficient kritja znaša 73,6 %, neto količnik nedonosnih izpostavljenosti pa 1,5 %.

 

Upravni odbor družbe Cassa Centrale Banca se je seznanil s preliminarnimi rezultati poslovnega leta 2021, ki potrjujejo sposobnost skupine Cassa Centrale in 71 pridruženih zadružnih bank, podeželskih hranilnic in hranilnic Raiffeisenkassen, da utrjujejo svoj premoženjski in ekonomski položaj ter po svojih najboljših močeh podpirajo lokalno skupnost.

 

“Tudi leta 2021,“ tako Giorgio Fracalossi, predsednik družbe Cassa Centrale Banca, “je skupina Cassa Centrale v skladu s poslanstvom in družbeno funkcijo sistema zadružnih bank potrdila svojo pozornost do posameznikov in skupnosti. Z zaupanjem, ki nam ga vlivajo naši uspehi, bomo odigravali vlogo bank svojih skupnosti tudi v bodoče, v novih, težavnih razmerah, ki so posledica nedavnega izbruha konflikta v Ukrajini. Ukrajinskemu ljudstvu in vsem, ki so vpleteni v vojno, gresta naša podpora ter naša človeška in tudi konkretna solidarnost, ki jo uresničujemo z akcijami pomoči."

 

“Rezultati za leto 2021,“ zaupa Sandro Bolognesi, predsednik uprave in generalni direktor družbe Cassa Centrale Banca, “potrjujejo učinkovitost in solidnost naše skupine v letu, v katerem smo se še vedno vneto ukvarjali s posledicami pandemije. Naše številke so rezultat neutrudnega in dragocenega dela, ki ga v zadnjih letih opravljajo vsi ljudje, zaposleni v pridruženih bankah, matični družbi in nadzorovanih družbah. Po zaslugi količnika CET1, ki znaša 22,6 %, in sposobnosti ustvarjanja prihodkov, ki smo jo prikazali v prvih treh letih, nameravamo nadaljevati s srednje- in dolgoročno avtonomno rastjo, ne da bi zaradi tega spregledali razvoja svetovnega gospodarskega konteksta in posledic vojne, ki divja v osrčju Evrope."

 

Konsolidirani izkaz poslovnega uspeha za leto 2021 izkazuje porast čistega dobička, ki je dosegel 333 milijonov EUR (+ 36 %). Porasel je tudi čisti dobiček matične družbe, in sicer na 46 milijonov EUR (+ 28 %).

 

Čiste opravnine in provizije znašajo 717 milijonov EUR (+ 9 %), kar je preseglo pričakovanja, kljub izrazitemu vplivu pandemije bolezni Covid-19, ki smo ga leta 2021 še vedno občutili.

 

Porasle so tudi skupne vloge (+ 9 %), ki znašajo 99,8 milijarde EUR. Komponenta neposrednih vlog je na letni ravni porasla za 4,5 milijarde (+ 7 %), posredne vloge pa so porasle za skoraj 4 milijarde (+ 13 %), predvsem po zaslugi instrumentov upravljanja premoženja (+ 25 %) in bančnega zavarovalništva (+15 %), ki predstavljajo 66 % vseh posrednih vlog. K tem rezultatom sta odloćno prispevali družbi naše skupine NEAM (vzajemni skladi) in Assicura (bančno zavarovalništvo).

 

Krediti strankam so porasli za 2,6 milijarde EUR in znašajo 48,7 milijarde EUR (+ 5,6 %). Razveseljiv podatek je tudi upad bruto nedonosnih izpostavljenosti na ravni skupine, ki so s 6,8 % iz leta 2020 prešle na 5,5 %; povprečna pokritost nedonosnih izpostavljenosti znaša 73,6 % (na začetku leta je isti podatek znašal 66 %), neto nedonosne izpostavljenosti pa znašajo 1,5 %.