Krediti

Uredba o likvidnostni pomoči za podjetja

krediti

MSP-ji in podjetja

potrebna dokumentacija

Novi instrumenti za pomoč podjetjem

Za preprečevanje negativnih učinkov koronavirusa na gospodarstvo je vlada izdala specifično uredbo o likvidnostni pomoči, ki zagotavlja podjetjem dodatne oblike pomoči (Zakonska uredba št. 23 z dne 8. aprila 2020). Uredba uvaja nujne ukrepe za lažji dostop do kreditov za podjetja, samozaposlene delavce, samostojne podjetnike in za podporo neprekinjenosti poslovanja podjetij. Z uredbo je določeno tudi lažje poseganje po državnih garancijah. Predvidene so naslednje oblike pomoči:

 

 

1 – Ukrepi v skladu s členom 13 Z.U. 23/2020 – Garancija Centralnega jamstvenega sklada za SMP-je

 

Jamstvo sklada lahko zahtevajo podjetja:

  • z največ 499 zaposlenimi
  • s kreditno klasifikacijo donosne izpostavljenosti

Do garancije so upravičena tudi podjetja s kreditnimi razmerji, klasificiranimi kot verjetna neplačila ali oslabljene zapadle ali prekoračene izpostavljenosti, a le pod pogojem, da so bila kot taka razvrščena po 31. 1. 2020. Do garancije niso upravičeni imetniki slabih kreditov. S členom 13 so določene tri oblike pomoči:

 

 

Opcija 1

 

Upravičenci: MSP-ji in posamezniki, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo, z umetnostjo ali s svobodnim poklicem in ki so utrpeli škodo zaradi epidemije bolezni Covid-19 (samocertificiranje). Tipični upravičenci so mala podjetja, bari, restavracije, manjše trgovine, obrtniki in samostojni podjetniki.

Značilnosti: kredit do največ 30.000 EUR oziroma največ 25 % vseh prihodkov iz zadnjih prijavljenih računovodskih izkazov ali zadnjega davčnega obračuna (družbe, ustanovljene po 1. 1. 19, morajo predložiti ustrezno dokumentacijo ali samocertificiranje).

Trajanje: do 10 let z minimalnim odlogom plačila glavnice 24 mesecev.

Obrestna mera: subvencionirana v skladu z uredbo.

Garancijsko kritje Centralnega jamstvenega sklada: 100 %.

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Za dostop do financiranja sta vam na voljo vlogi, določeni z uredbo. To sta vloga za pridobitev kredita in vloga za pridobitev garancije. Vlogo dopolnite z veljavnim osebnim dokumentom vseh navedenih oseb in z zahtevano dohodkovno dokumentacijo (navedeno v vlogi) ter pošljite na naslov certificirane pošte PEC mail@pec.bcccarso.it ali na e-mail naslov vaše poslovalnice.

Banka lahko zahteva dodatno dokumentacijo. V tem primeru vam bo sporočila vsa navodila.

 

 

Opcija 2

 

Upravičenci: podjetja s prihodki, ki ne presegajo 3.200.000 EUR in ki so utrpela škodo zaradi epidemije bolezni Covid-19 (samocertificiranje).

Značilnosti: kredit do največ 800.000 EUR oziroma največ 25 % vseh prihodkov iz zadnjih prijavljenih računovodskih izkazov ali zadnjega davčnega obračuna (družbe, ustanovljene po 1. 1. 19, morajo predložiti ustrezno dokumentacijo ali samocertificiranje). Upoštevajo se samo nova kreditna razmerja.

Trajanje: največ 6 let.

Obrestna mera in nadomestilo za preučitev zahtevka: subvencionirana.

Garancijsko kritje: 90 % (do 100 %, v kombinaciji z garancijo Confidi).

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Za informacije o teh vrstah financiranja pošljite e-poštno sporočilo svoji poslovalnici ali svojemu svetovalcu. Kontaktirali vas bomo in vam bomo posredovali vse informacije o dokumentaciji, ki jo morate predložiti, in o načinu, kako pridobiti financiranje.

 

 

Opcija 3

 

Upravičenci: SMP-ji in podjetja do 499 zaposlenih, ki so utrpeli škodo zaradi epidemije bolezni Covid-19 (samocertificiranje).

Značilnosti: financiranje do 5.000.000 EUR. Za maksimalni znesek financiranja veljajo naslednja alternativna merila:

  • dvakratnik stroškov dela upravičenca v poslovnem letu 2019 oziroma v zadnjem letu, za katerega obstaja zanesljiv podatek;
  • 25 % celotnega prometa upravičenca v poslovnem letu 2019 oziroma v zadnjem letu, za katerega obstaja zanesljiv podatek;
  • potrebe po obratnem in investicijskem kapitalu v naslednjih 18 mesecih (MSP-ji) oziroma 12 mesecih (podjetja z do 499 zaposlenimi), določene z izjavo v skladu z U.P.R. št. 445 z dne 28. 12. 2000.

Trajanje: največ 6 let.

Pogoji: obrestna mera in stroški za preučitev zahtevka so subvencionirani.

Garancijsko kritje: 90 %.

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Za informacije o teh vrstah financiranja pošljite e-poštno sporočilo svoji poslovalnici ali svojemu svetovalcu. Kontaktirali vas bomo in vam bomo posredovali vse informacije o dokumentaciji, ki jo morate predložiti, in o načinu, kako pridobiti financiranje.

 

 

2 – Ukrepi v skladu s členom 1 Z.U. 23/2020 – Garancija družbe SACE

 

Do 31. decembra 2020 v skladu z evropsko zakonodajo o državni pomoči družba SACE S.p.A. izdaja garancije, s katerimi si lahko podjetja s sedežem v Italiji, ki so utrpela škodo zaradi epidemije bolezni Covid-19, zagotovijo potrebno likvidnost.

 

Upravičenci: garancijo družbe Sace lahko zahtevajo vsa podjetja. Za MSP-je velja pravilo, da morajo predhodno v celoti izčrpati garancijo Jamstvenega sklada za MSP-je. Ta oblika pomoči še ni aktivna, saj še čakamo na operativna navodila.

 

Informacije so objavljene na tej povezavi.

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v informativnem prospektu, ki je na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Prikaži Transparentnost