Krediti

Moratorij za podjetja – epidemija bolezni COVID-19

Moratorij zaradi epidemije covid-19

Potrebujete več informacij? Stopite v stik z nami!

Pomagajte svojemu podjetju z moratorijem!

ZKB je oblikovala sveženj ukrepov, ki poleg ukrepov Italijanske zveze bank ABI in vladnih subvencij vključuje še dodatne instrumente za pomoč strankam, ki jih je prizadela kriza, nastala kot posledica trenutnih izrednih razmer. Na voljo smo vam tudi, da skupaj preučimo vsakršno pobudo, s katero lahko prebrodimo ta težek trenutek.

 

 

MORATORIJ ZA PODJETJA

Glede na izredne razmere zaradi epidemije bolezni COVID-19 je banka vzpostavila vrsto ukrepov. Ukrepi vključujejo pomoč, določeno z zakonsko uredbo 18/2020, subvencije, ki jih zagotavlja sporazum med Italijansko zvezo bank ABI in Združenjem potrošnikov, in pobude ZKB-ja, ki so nastale v koordinaciji s skupino Cassa Centrale.

 

 

UKREPI V SKLADU S ČL. 56 Z.U. 18/2020

To so ukrepi, ki jih lahko aktivirajo mikropodjetja in mala in srednje velika podjetja, ki beležijo začasno pomanjkanje likvidnosti zaradi neposrednih posledic širjenja epidemije bolezni Covid-19. Ukrepi se lahko aktivirajo za naslednje vrste kreditov:

  • preklicljivi limiti na transakcijskem računu in akreditivi: teh kreditnih linij ni mogoče preklicati pred 30. 9. 2020;
  • krediti z enkratnim odplačilom v zapadlosti (kreditne linije za določen čas): ukrep predvideva podaljšanje zapadlosti do 30. 9. 2020 in ohranitev izvirnih pogojev;
  • krediti z anuitetnim odplačevanjem (hipotekarni krediti in lizingi): ukrep predvideva odlog do 30. 9. 2020 glavničnega deleža in/ali obresti s podaljšanjem amortizacijskega načrta za isto dobo brez spremembe obrestne mere.

Ti ukrepi so hitro izvedljivi in prilagodljivi ter niso podvrženi diskrecijski pravici banke, v skladu z zahtevami, določenimi z zakonodajno uredbo 18/2020; ugodnosti, ki jih predvidevajo, se lahko dodelijo samo imetnikom kreditov, ki 18. 3. 2020 niso razvrščeni med slaba posojila.

 

PRENESITE VLOGO ZA POMOČ IZ NASLOVA ČL. 56 Z.U. 18/2020

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Vlogo izpolnite, podpišite in pošljite po certificirani elektronski pošti na naslov mail@pec.bcccarso.it. K vlogi, prosimo, priložite kopijo veljavnega osebnega dokumenta.

 

 

MORATORIJ ZKB

Gre za olajševalni ukrep, ki ga je ZKB vzpostavila v koordinaciji z bančno skupino Cassa Centrale za pomoč podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo, povezano z izrednimi razmerami zaradi epidemije bolezni Covid-19. Ukrep omogoča:

  • celovit (glavnica in obresti) ali delni (glavnica) moratorij mesečnih anuitet posojil za 6 ali 12 mesecev od predložitve zahtevka s podaljšanjem amortizacijskega načrta za isto dobo.

Odobritev posameznih zahtevkov je podvržena avtonomni presoji in diskrecijski pravici Banke.

 

PRENESITE VLOGO ZKB ZA POMOČ PODJETJEM

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Vlogo izpolnite, podpišite in pošljite po certificirani elektronski pošti na naslov mail@pec.bcccarso.it.

 

 

MORATORIJ V SKLADU S SPORAZUMOM Z ITALIJANSKO ZVEZO BANK ABI

To so ukrepi za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi izrednih razmer, ki jih povzroča epidemija bolezni Covid-19.

Uvedel jih je Aneks h kreditnemu sporazumu za leto 2019, podpisan 6. marca 2002 v korist mikropodjetij in srednje velikih in malih podjetij. Instrument velja za kredite, sklenjene pred 31. januarjem 2020, in omogočajo:

  • delni odlog plačila (glavnica) mesečnih anuitet hipotekarnih posojil za dobo 12 mesecev od predložitve vloge s podaljšanjem amortizacijskega načrta za dobo, ki lahko doseže 100 % preostalega trajanja amortizacijskega načrta.

Odobritev posameznih zahtevkov je podvržena avtonomni presoji in diskrecijski pravici Banke.

 

 

NOVI KREDITI

Za podporo podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo, povezano z izrednimi razmerami zaradi epidemije bolezni COVID-19, je ZKB oblikovala tudi posebne kreditne rešitve, ki vključujejo:

  • olajšane pogoje
  • poenostavljeno in hitro preučitev

Oblike financiranja za takojšnjo pomoč podjetjem obsegajo:

  • limit na računu do 15.000 EUR
  • hitra posojila do 30.000 EUR z odplačilno dobo do 60 mesecev

 

ZKB je obenem tudi podpisnica sporazuma z regionalnimi jamstvenimi konzorciji (Consorzi Garanzia Fidi) in je pristopila k njihovim pobudam za reševanje krize.

 

Za informacije o prošnjah za izredno pomoč se obrnite na svojo poslovalnico ali svojega osebnega svetovalca.

 

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v informativnih prospektih, ki so na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Prikaži Transparentnost

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.