Krediti

Moratorij za podjetja – epidemija bolezni COVID-19

Moratorij zaradi epidemije covid-19

Potrebujete vec informacij? Stopite v stik z nami!

Pomagajte svojemu podjetju z moratorijem!

Glede na izredne razmere zaradi epidemije bolezni COVID-19 je banka vzpostavila vrsto ukrepov za pomoč podjetjem v skladu z zakonom in s sporazumi Italijanske zveze bank ABI.

 

 

UKREPI V SKLADU S ČL. 56 Z.U. 18/2020

To so ukrepi, ki jih lahko aktivirajo mikropodjetja in mala in srednje velika podjetja, ki beležijo začasno pomanjkanje likvidnosti zaradi neposrednih posledic širjenja epidemije bolezni Covid-19. Ukrepi se lahko aktivirajo za naslednje vrste kreditov:

  • preklicljivi limiti na transakcijskem računu in akreditivi (kreditne linije brez zapadlosti in dokumentarni akreditivi): v kolikor je imetnik zahteval moratorij, teh kreditnih linij ni mogoče preklicati oziroma znižati njihove vrednosti do 30. 6. 2021;
  • krediti z enkratnim odplačilom v zapadlosti (kreditne linije za določen čas in krediti z enkratnim odplačilom glavnice): ukrep predvideva podaljšanje zapadlosti do 30. 6. 2021 in ohranitev izvirnih pogojev;
  • krediti z anuitetnim odplačevanjem (hipotekarni krediti in lizingi): ukrep predvideva odlog do 30. 6. 2021 odplačevanja glavničnega deleža in/ali obresti mesečnih anuitet, ki pripadajo obdobju moratorija, s podaljšanjem amortizacijskega načrta za isto dobo brez spremembe obrestne mere.

Ukrepi so namenjeni kreditojemalcem, ki jih niso že koristili v letu 2020 in ki niso razvrščeni med slabe plačnike zaradi zamude pri odlačevanju.

 

Za informacije o prošnjah za izredno pomoč se obrnite na svojo poslovalnico ali svojega osebnega svetovalca.

 

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v informativnih prospektih, ki so na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.