Krediti

Uredba o likvidnostni pomoči za podjetja

krediti

MSP-ji in podjetja

potrebna dokumentacija

Novi instrumenti za pomoč podjetjem

Za preprečevanje negativnih učinkov koronavirusa na gospodarstvo je vlada izdala specifično uredbo o likvidnostni pomoči, ki zagotavlja podjetjem dodatne oblike pomoči (Zakonska uredba št. 23 z dne 8. aprila 2020). Uredba uvaja nujne ukrepe za lažji dostop do kreditov za podjetja, samozaposlene delavce, samostojne podjetnike in za podporo neprekinjenosti poslovanja podjetij. Z uredbo je določeno tudi lažje poseganje po državnih garancijah. Predvidene so naslednje oblike pomoči:

 

 

1 – Ukrepi v skladu s členom 13 Z.U. 23/2020 – Garancija Centralnega jamstvenega sklada za SMP-je

 

Jamstvo sklada lahko zahtevajo podjetja:

  • z največ 499 zaposlenimi
  • s kreditno klasifikacijo donosne izpostavljenosti

Do garancije so upravičena tudi podjetja s kreditnimi razmerji, klasificiranimi kot verjetna neplačila ali oslabljene zapadle ali prekoračene izpostavljenosti, a le pod pogojem, da so bila kot taka razvrščena po 31. 1. 2020. Do garancije niso upravičeni imetniki slabih kreditov. S členom 13 so določene tri oblike pomoči:

 

 

Opcija 1

 

Upravičenci: MSP-ji in posamezniki, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo, z umetnostjo ali s svobodnim poklicem in ki so utrpeli škodo zaradi epidemije bolezni Covid-19 (samocertificiranje). Tipični upravičenci so mala podjetja, bari, restavracije, manjše trgovine, obrtniki in samostojni podjetniki.

Značilnosti: kredit do največ 30.000 EUR oziroma največ 25 % vseh prihodkov iz zadnjih prijavljenih računovodskih izkazov ali zadnjega davčnega obračuna (družbe, ustanovljene po 1. 1. 19, morajo predložiti ustrezno dokumentacijo ali samocertificiranje).

Trajanje: do 10 let z minimalnim odlogom plačila glavnice 24 mesecev.

Obrestna mera: subvencionirana v skladu z uredbo.

Garancijsko kritje Centralnega jamstvenega sklada: 90 %.

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Za dostop do financiranja sta vam na voljo vlogi, določeni z uredbo. To sta vloga za pridobitev kredita in vloga za pridobitev garancije. Vlogo dopolnite z veljavnim osebnim dokumentom vseh navedenih oseb in z zahtevano dohodkovno dokumentacijo (navedeno v vlogi) ter pošljite na naslov certificirane pošte PEC mail@pec.bcccarso.it ali na e-mail naslov vaše poslovalnice.

Banka lahko zahteva dodatno dokumentacijo. V tem primeru vam bo sporočila vsa navodila.

 

 

Opcija 2

 

Upravičenci: podjetja s prihodki, ki ne presegajo 3.200.000 EUR in ki so utrpela škodo zaradi epidemije bolezni Covid-19 (samocertificiranje).

Značilnosti: kredit do največ 800.000 EUR oziroma največ 25 % vseh prihodkov iz zadnjih prijavljenih računovodskih izkazov ali zadnjega davčnega obračuna (družbe, ustanovljene po 1. 1. 19, morajo predložiti ustrezno dokumentacijo ali samocertificiranje). Upoštevajo se samo nova kreditna razmerja.

Trajanje: največ 6 let.

Obrestna mera in nadomestilo za preučitev zahtevka: subvencionirana.

Garancijsko kritje: 90 % (do 100 %, v kombinaciji z garancijo Confidi).

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Za informacije o teh vrstah financiranja pošljite e-poštno sporočilo svoji poslovalnici ali svojemu svetovalcu. Kontaktirali vas bomo in vam bomo posredovali vse informacije o dokumentaciji, ki jo morate predložiti, in o načinu, kako pridobiti financiranje.

 

 

Opcija 3

 

Upravičenci: SMP-ji in podjetja do 499 zaposlenih, ki so utrpeli škodo zaradi epidemije bolezni Covid-19 (samocertificiranje).

Značilnosti: financiranje do 5.000.000 EUR. Za maksimalni znesek financiranja veljajo naslednja alternativna merila:

  • dvakratnik stroškov dela upravičenca v poslovnem letu 2019 oziroma v zadnjem letu, za katerega obstaja zanesljiv podatek;
  • 25 % celotnega prometa upravičenca v poslovnem letu 2019 oziroma v zadnjem letu, za katerega obstaja zanesljiv podatek;
  • potrebe po obratnem in investicijskem kapitalu v naslednjih 18 mesecih (MSP-ji) oziroma 12 mesecih (podjetja z do 499 zaposlenimi), določene z izjavo v skladu z U.P.R. št. 445 z dne 28. 12. 2000.

Trajanje: največ 6 let.

Pogoji: obrestna mera in stroški za preučitev zahtevka so subvencionirani.

Garancijsko kritje: 90 %.

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Za informacije o teh vrstah financiranja pošljite e-poštno sporočilo svoji poslovalnici ali svojemu svetovalcu. Kontaktirali vas bomo in vam bomo posredovali vse informacije o dokumentaciji, ki jo morate predložiti, in o načinu, kako pridobiti financiranje.

 

 

2 – Ukrepi v skladu s členom 1 Z.U. 23/2020 – Garancija družbe SACE

 

Do 31. decembra 2020 v skladu z evropsko zakonodajo o državni pomoči družba SACE S.p.A. izdaja garancije, s katerimi si lahko podjetja s sedežem v Italiji, ki so utrpela škodo zaradi epidemije bolezni Covid-19, zagotovijo potrebno likvidnost.

 

Upravičenci: garancijo družbe Sace lahko zahtevajo vsa podjetja. Za MSP-je velja pravilo, da morajo predhodno v celoti izčrpati garancijo Jamstvenega sklada za MSP-je. Ta oblika pomoči še ni aktivna, saj še čakamo na operativna navodila.

 

Informacije so objavljene na tej povezavi.

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v informativnem prospektu, ki je na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Naložljivi dokumenti

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.