Upravljanje premoženja

PIP CASH. Povišajte vrednost svojih naložb.

Naložbe

Potrebujete več informacij? Naročite se na pogovor z našimi svetovalci!

od 1. januarja 2021 do 30. aprila 2021

do porabe razpoložljivih sredstev

1-odstotno obrestovanje sredstev

na računu za upravljanjem portfelja

PIP CASH. Povišajte vrednost svojih naložb.

Od 1. januarja 2021 do 30. aprila 2021 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev lahko v naših poslovalnicah sklenete naložbeni načrt PIP CASH, s katerim lahko postopno vlagate v finančne trge in se sredstva, shranjena na namenskem računu, za eno leto od sklenitve načrta obrestujejo po bruto obrestni meri 1 %.

 

Aktiviranje naložbenega načrta CASH PIP je možno le z odprtjem novih razmerij upravljanja premoženja linij GP Quantitative, GP Private, GP Benchmark- uravnotežena, GP Benchmark - delniška in GP Benchmark - obvezniška (z izjemo linije Euro Short-Term Bond).

PIP CASH - Oglasno sporočilo. Ponudba ne pomeni vabila k sklenitvi pogodbe za opravljanje storitve upravljanja premoženja. GP Benchmark, GP Quantitative in GP Private so investicijske storitve, ki jih nudi družba Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Informativni prospekt  in pogodbeni pogoji so vam na voljo na sedežu družbe Cassa Centrale Banca in v poslovalnicah bank, ki tržijo storitev. Aktiviranje naložbenega načrta CASH PIP je možno le z odprtjem novih razmerij upravljanja premoženja linij GP Quantitative, GP Private,  GP Benchmark- uravnotežena, GP Benchmark - delniška in GP Benchmark - obvezniška (z izjemo linije Euro Short-Term Bond). Razpoložljiva sredstva znašajo 500 milijonov EUR. Ponudba velja od 1. januarja 2021 do 30. aprila 2021 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.