Krediti

Od davka lahko odbijete do 110 % vseh stroškov: izkoristite Superbonus

Superbonus 110 %

Zahtevajte enkratno povračilo vseh stroškov!

Kaj je Superbonus in kako deluje?

Z odlokom za ponoven zagon gospodarstva (t. i. Decreto Rilancio ali zakonski odlok št. 34/2020, pretvorjen v zakon št. 77/2020) je vlada uvedla superbonus za obnovitvena dela, s katerimi lahko povečate energetsko učinkovitost in protipotresno zaščito svojega doma. Stroški se vam lahko povrnejo v 5 letih z odbitkom od odmerjene dohodnine. Stroški, ki vas bodo bremenili v letu 2022, vam bodo povrnjeni v 4 letih. Superbonus:

 • velja za stroške, obračunane med 1. julijem 2020 in 30. junijem 2022*
 • zadeva samo točno določena dela za prenovo zgradb do določenega praga
 • dopolnjuje že obstoječe davčne odbitke: ekobonus, protipotresni bonus, bonus za prenovo pročelij in bonus za obnovitvena dela

*Samo za stanovanjske hiše, ki bodo do 30. junija 2022 izvedla dela za vsaj 60 % celotnega posega, bo odbitek veljal tudi za stroške, nastale od 1. julija do 31. decembra 2022. Za socialna stanovanja (t. i. IACP) velja podaljšanje do 31. decembra 2022 oziroma do 30. junija 2023, če so bila do 31. decembra 2022 dela končana vsaj za 60 %.

3 načini, kako pridobiti povračilo stroškov

S tehničnega vidika je davčni bonus davčni odtegljaj, ki se lahko spremeni v davčno terjatev, ki jo imate od države.

S Superbonusom pridobite terjatev v višini 110 % od vrednosti stroškov prenove, ki jo lahko unovčite na tri načine.

1. opcija: ODBITEK DAVKA

Zahtevate lahko povračilo v odmeri dohodnine.

2. opcija: PRENOS TERJATVE

Banki lahko odstopite svojo davčno terjatev.

3. opcija: POPUST NA RAČUNU

Od podjetja lahko zahtevate takojšen popust na računu.

Superbonus 110 % velja za naslednje vrste t. i. "vodilnih" obnovitvenih del

Prvi dve tipologiji zadevata energetsko prenovo stavb (ecobonus), zadnji pa zmanjšanje potresnega tveganja (protipotresni bonus).

Toplotna izolacija

Dela morajo zajeti vsaj 25 % površine, skozi katero se izgublja toplota.

Zamenjava ogrevalnih sistemov

Obstoječe sisteme lahko zamenjate s centraliziranimi sistemi za ogrevanje, hlajenje ali oskrbo s toplo vodo.

Protipotresni posegi

Superbonus velja samo, če hiša stoji v potresnih območjih 1, 2 in 3.

Dela, navedena zgoraj, so opredeljena kot “vodilna”, ker vam omogočajo, da v obseg 110-odstotnega bonusa vključite tudi druge komplementarne posege. Komplementarni posegi prispevajo k zniževanju energetske porabe nepremičnine, vendar ste brez “vodilnega” posega upravičeni do nižjega davčnega odbitka, kot je določeno z zakonsko uredbo št. 63

 

Stroški za dela morajo biti skladni z maksimalnimi vrednostmi, določenimi z zakonom: če so posegi bolj dragi, presežni del ni zajet v davčno olajšavo.

Kaj ponuja tvoja banka v povezavi s Superbonusom?

Kaj ponuja tvoja banka v povezavi s Superbonusom?

 • s prenosom terjatve si lahko zagotovite enkratno poravnavo stroškov.
 • prenesete lahko tudi davčno terjatev iz naslova drugih del, ki ne spadajo v obseg Superbonusa.
 • Sami lahko izberete podjetja in strokovnjake, ki bodo izvršili dela.
 • Vašo davčno terjatev lahko odkupimo tudi brez kredita.
 • Ponujamo specifične rešitve za stanovanjske hiše in podjetja, ki izvršijo dela.
 • Podpremo vas tudi pri realizaciji obnovitvenih del.

Pred začetkom del torej preverite, ali vodilni posegi vključno s komplementarnimi omogočajo izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe za vsaj dva energijska razreda.

 • posamezniki (z izjemo samostojnih podjetnikov in obrtnikov)
 • stanovanjske hiše
 • zavodi za socialna stanovanja (IACP)
 • skupinske stanovanjske zadruge
 • neprofitna dobrodelna društva in združenja prostovoljcev
 • združenja za socialno promocijo
 • amaterska športna društva in združenja

Izvzete so nepremičnine, ki pripadajo naslednjim katastrskim razredom:

 • A/1 (gosposke rezidence)
 • A/8 (vile)
 • A/9 (gradovi, palače z izjemno zgodovinsko ali umetniško veljavo)

Oglasno sporočilo.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.