Krediti

Od davka lahko odbijete do 110 % vseh stroškov: izkoristite superbonus 110 %

Davčni odbitek

Ali potrebujete več informacij? Zglasite se v svoji poslovalnici!

Davčni odbitek iz naslova Superbonusa 110 % za prenovo vašega doma

Z odlokom za ponoven zagon gospodarstva (t. i. Decreto Rilancio ali zakonski odlok št. 34/2020, pretvorjen v zakon št. 77/2020) je vlada uvedla superbonus za obnovitvena dela, s katerimi lahko povečate energetsko učinkovitost in protipotresno zaščito vašega doma. Superbonus:

 • velja za stroške, obračunane med 1. julijem 2020 in 31. decembrom 2021
 • zadeva specifična dela za prenovo zgradb do določenega praga
 • dopolnjuje že obstoječe davčne odbitke: ekobonus, protipotresni bonus, bonus za prenovo pročelij in bonus za obnovitvena dela

 


Informacije so začasne, vlada še ni objavila izvršilnega odloka.

3 načini, kako pridobiti bonus

S tehničnega vidika je davčni bonus davčni odtegljaj, ki se lahko spremeni v davčno terjatev, ki jo imate od države.

S Superbonusom pridobite terjatev v višini 110 % od vrednosti stroškov prenove, ki jo lahko unovčite na tri načine.

1. opcija: ODBITEK DAVKA

Zahtevate lahko povračilo v odmeri dohodnine.

V 5 letih vam država povrne 110 % vseh stroškov.

2. opcija: PRENOS TERJATVE

Banki lahko odstopite svojo davčno terjatev.

To pomeni, da lahko banki odstopite svojo terjatev iz naslova davčnega bonusa, tj. "virtualni znesek", do katerega ste upravičeni zaradi izvršenih obnovitvenih del.
Banka vam v zameno z enkratnim izplačilom nakaže dogovorjeni znesek, znižan za stroške.

3. opcija: POPUST NA RAČUNU

Od podjetja lahko zahtevate takojšen popust na računu.

Podjetje, ki je izvršilo dela, lahko vprašate, da vam prizna popust na stroških: podjetje prevzame vse stroške in postane upnik države, vas pa ne bodo bremenili nikakršni stroški.
Tudi podjetje ima možnost, da prenese terjatev na svojo banko in tako z enkratnim izplačilom unovči povračilo za izvršena dela.

Prenos terjatve še ni aktiven: na voljo bo kmalu v skladu z zahtevami iz uredbe o ponovnem zagonu gospodarstva in s tem povezanimi izvršbenimi ukrepi.

 

Prenos terjatve in popust na računu veljata tudi za Ecobonus, Protipotresni bonus do 110 %, bonus za obnovo fasad in bonus za obnovo nepremičnin.

Superbonus 110 % velja za naslednje vrste t. i. "vodilnih" obnovitvenih del

Prvi dve tipologiji zadevata energetsko prenovo stavb (ecobonus), zadnji pa zmanjšanje potresnega tveganja (protipotresni bonus).

Toplotna izolacija

Dela morajo zajeti vsaj 25 % površine, skozi katero se izgublja toplota.

Zamenjava ogrevalnih sistemov

Obstoječe sisteme lahko zamenjate s centraliziranimi sistemi za ogrevanje, hlajenje ali oskrbo s toplo vodo.

Protipotresni posegi

Superbonus velja samo, če hiša stoji v potresnih območjih 1, 2 in 3.

Dela, navedena zgoraj, so opredeljena kot “vodilna”, ker vam omogočajo, da v obseg 110-odstotnega bonusa vključite tudi druge komplementarne posege. Komplementarni posegi prispevajo k zniževanju energetske porabe nepremičnine, vendar ste brez “vodilnega” posega upravičeni do nižjega davčnega odbitka, kot je določeno z zakonsko uredbo št. 63 iz leta 2013. To so:

 • namestitev fotovoltaičnih sistemov
 • namestitev sončnih kolektorjev
 • namestitev polnilnih postaj za električna vozila
 • zamenjava oken z energetsko bolj varčnimi elementi

 

Stroški za dela morajo biti skladni z maksimalnimi vrednostmi, določenimi z zakonom: če so posegi bolj dragi, presežni del ni zajet v davčno olajšavo.

Pred začetkom del torej preverite, ali vodilni posegi vključno s komplementarnimi omogočajo izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe za vsaj dva energijska razreda.

 • posamezniki (z izjemo samostojnih podjetnikov in obrtnikov)
 • stanovanjske hiše
 • zavodi za socialna stanovanja (IACP)
 • skupinske stanovanjske zadruge
 • neprofitna dobrodelna društva in združenja prostovoljcev
 • združenja za socialno promocijo
 • amaterska športna društva in združenja

Izvzete so nepremičnine, ki pripadajo naslednjim katastrskim razredom:

 • A/1 (gosposke rezidence)
 • A/8 (vile)
 • A/9 (gradovi, palače z izjemno zgodovinsko ali umetniško veljavo)

Oglasno sporočilo.