Krediti

Moratorij zaradi epidemije bolezni Covid-19

moratorij zaradi epidemije covid-19

Potrebujete več informacij? Stopite v stik z nami!

Bodite kos svojim finančnim obveznostim z moratorijem!

ZKB je oblikovala sveženj ukrepov, ki poleg vladnih subvencij vključuje še dodatne instrumente za pomoč družinam, ki jih je prizadela kriza, nastala kot posledica trenutnih izrednih razmer. Na voljo smo vam tudi, da skupaj preučimo vsakršno pobudo, s katero lahko prebrodimo ta težek trenutek.

 

 

MORATORIJ ZA POSAMEZNIKE IN DRUŽINE

 

Glede na izredne razmere, ki veljajo zaradi epidemije bolezni COVID-19, je banka vzpostavila naslednje instrumente za pomoč prebivalstvu. Ukrepi vključujejo pomoč, določeno z zakonsko uredbo 18/2020, in pobude ZKB-ja, ki so nastale v koordinaciji z bančno skupino Cassa Centrale.

 

 

UKREPI V SKLADU S ČL. 54 Z.U. 18/2020 (t. i. Sklad Gasparrini)

To obliko pomoči lahko zahtevajo družine, ki so utrpele neposredno škodo zaradi epidemije bolezni COVID-19. Z zakonom je določen podroben seznam primerov in pogojev, ki jih, prosimo, preberite na vlogi. Uvedeni ukrepi se nanašajo samo na stanovanjske kredite, izdane za glavno prebivališče, in vključujejo moratorij odplačevanja mesečnih anuitet za dobo največ 18 mesecev in državno subvencijo, ki krije 50 % odloženih obresti.

 

PRENESITE VLOGO ZA MORATORIJ V SKLADU S ČLENOM 54

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Vlogo izpolnite, podpišite in pošljite po elektronski pošti svoji poslovalnici skupaj s prilogami, navedenimi v vlogi.

Vloga in priloge morajo biti povsem čitljive, da jih lahko posredujemo Skladu. Banka si pridržuje pravico, da od prosilcev zahteva overjene kopije dokumentov.

 

 

MORATORIJ ZKB

Gre za olajševalni ukrep, ki ga je ZKB uvedla v koordinaciji z bančno skupino Cassa Centrale za pomoč posameznikom, ki trpijo za posledicami epidemije bolezni Covid-19. Ukrep omogoča:

  • celovit (glavnica in obresti) ali delni (glavnica) moratorij mesečnih anuitet posojil za 6 ali 12 mesecev od predložitve zahtevka z možnostjo podaljšanja amortizacijskega načrta za isto dobo.

Odobritev posameznih zahtevkov je podvržena avtonomni presoji in diskrecijski pravici Banke.

 

PRENESITE VLOGO ZKB ZA POMOČ POSAMEZNIKOM IN DRUŽINAM

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV VLOGE

Vlogo izpolnite, podpišite in pošljite po elektronski pošti svoji poslovalnici.

Oglasno sporočilo.
Pogodbeni pogoji so objavljeni v prospektu Splošne informacije o hipotekarnem kreditu za potrošnike, ki je na voljo v poslovalnicah banke in v dokumentnem središču tega spletnega mesta. Izdaja kredita je podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.