Naše vrednote

Vrednote, na katerih temelji sistem zadružnih bank, so vodilo naših dejanj  

Naše vrednote

Skozi generacije blizu ljudem, podjetjem in našemu prostoru.

 

Več o naši bančni skupini

Želimo ostati taki, kot smo vedno bili, zvesti sebi in svoji zgodovini.

Novost je, da zdaj to počnemo skupaj z močjo, ki je posledica povezanosti v skupino.

Delujemo na izviren in svojevrsten način na podlagi modela, ki iz roda v rod ustvarja bogastvo in skupni razvoj.

 

V našem etičnem kodeksu, s katerim je določeno delovanje naše skupine, so zajete vrednote, ki jih zasledujemo skupinsko, in sicer:

 

  • Centralnost osebe
  • Odgovorno delo
  • Avtonomija
  • Participacija
  • Sodelovanje
  • Korist
  • Razvoj
  • Izobraževanje
  • Pomoč malim in srednje velikim podjetjem

 

Načela, na katerih temeljijo naša dejanja, so nespremenjena.  

SODELOVANJE

SKRIVNOST NAŠEGA USPEHA

Združitev moči, timsko delo, zasledovanje istih ciljev.

Prepričani smo, da je sodelovanje ključ za nudenje učinkovitejših in konkurenčnejših storitev našim članom in strankam.

 

 

VZAJEMNOST

PRIHODNOST JE SKUPNA

 

 

Vzajemno zaupanje, solidarnost, sodelovanje.

Smo sistem bank, ki ga sestavljajo ljudje, ki delajo za ljudi.

LOKALIZEM

RAZLIČNOST JE VREDNOTA

 

 

Gospodarski, socialni in kulturni razvoj lokalne skupnosti.

Povezava s prostorom, na katerem poslujemo, je celovita in trajna.

 

 

KONKRETNOST

POGLED NAPREJ

 

 

Z nogami stojimo trdno na tleh, a naš pogled je zazrt v prihodnost.

To pomeni, da razumemo potrebe našega prostora in s sodelovanjem konkretno učinkujemo na življenje ljudi.

 

Naložljivi dokumenti