Skupina Cassa Centrale stoji ob strani Karitasu v času največje stiske: milijon evrov za humanitarne namene in pomoč lokalni skupnosti.

V letu, v katerem je Covid-19 znatno povečal potrebe in težave mnogih posameznikov in družin, so družba Cassa Centrale Banca in hčerinske družbe želele pomagati skupnosti. Prispevale so 1 milijon EUR pomoči dobrodelni ustanovi Karitas.

Novo |  UKREPI COVID-19 |  Člani |  Prostor | 

Cassa Centrale Banca in hčerinske družbe Allitude, Assicura in Claris Leasing so odobrile skupno donacijo v višini 1 milijona EUR (le to sestavlja 10 donacij po 100.000 EUR) za sedeže ustanove Karitas, dejavne v krajih, kjer so tudi teritorialne izpostave družbe Cassa Centrale Banca in družb naše bančne skupine (Bari, Bologna, Brescia, Cuneo, Padova, Rim, Trento, Treviso in Videm), ter dodatno pomoč Karitasu.

 

Cilj projekta je ta, da v tem za mnoge posameznike in številne družine izjemno težkem trenutku izkažemo bližino svojemu prostoru in skupnosti. Zadružne banke – Podeželske hranilnice –Hranilnice Raiffeisen, družba Cassa Centrale Banca in pridružena podjetja gojijo že od nekdaj solidarnost, ki izvira iz našega zadružnega DNK-ja. V preteklosti niso nikoli odklonile pomoči, kadar je bilo to najbolj potrebno. V letu 2020 zaradi občutnega povečanja stiske in težav, ki jih povzroča pandemija, je želela skupina Cassa Centrale še izraziteje pomagati, kar je privedlo do obsežnega sodelovanja s Karitasom.

 

Projekt obsega tri oblike pomoči, ki bo realizirana na ozemljih glede na lokalne potrebe prebivalstva. Prva je v korist brezdomcev in podpira zavetišča, ki so posebej obremenjena zaradi potrebe po večjih prostorih za zagotavljanje zdravstvene varnosti gostov. Druga je namenjena družinam z zagotavljanjem denarnih podpor in svetovanja za stanovanjske, izobraževalne in zdravstvene potrebe. Tretja pa predvideva podporo malim podjetjem za ublažitev učinkov prekinitve gospodarske dejavnosti s kritjem nujnih stroškov (najemnine, komunalne storitve, dobava blaga za ponovni zagon podjetja itd.).