Prva nacionalna kampanja skupine Cassa Centrale - ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Società Cooperativa

Začela se je prva nacionalna kampanja skupine Cassa Centrale

Na televiziji se je začela prva nacionalna komunikacijska kampanja skupine Cassa Centrale. Več kot mesec dni bo prisotna tudi v glavnih državnih časopisih in na novičarskih spletnih portalih.

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 

“S kampanjo," tako Giuseppe Armani, vodja marketinškega sektorja družbe Cassa Centrale Banca, "končno oglašujemo našo skupino, da bi izpostavili tako svojevrstne elemente naše identitete, ki nas razlikujejo od ostalih nacionalnih akterjev, kot lokalni značaj naših bank.”

To je kampanja za promocijo blagovne znamke in je vrhunec evolucije, rasti in sprememb, ki jih je skupina realizirala, ne da bi zaradi tega na poti zanemarila svojih tradicionalnih vrednot.

Od svojega nastanka januarja 2019 je skupina Cassa Centrale stopila na pomembno pot evolucije, katere cilji so promocija blagovne znamke in krepitev ter utrjevanje identitete, v kateri se lahko prepozna vsaka banka. V blagovni znamki se zrcali odmev strateško-vrednostnega pozicioniranja skupine, ki želi biti drugačen in prepoznaven v okviru nacionalnega kreditnega sektorja.

Nova kampanja pod geslom “Gruppo Cassa Centrale, le Banche di tutti noi” podčrtuje moč skupine in pomen in vlogo ljudi, ki stojijo ob strani družinam in podjetjem.