Znani nerevidirani rezultati skupine Cassa Centrale za leto 2020

SKUPINA CASSA CENTRALE JE POVIŠALA LANSKI DOBIČEK NA 245 MILIJONOV EUR

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 
  • CET1 količnik (navadni lastniški temeljni kapital) v višini 21,46 % postavlja skupino na sam vrh italijanskega bančnega sistema
  • Količnik nedonosnih izpostavljenosti NPL je upadel za 27 % in znaša 6,8 %, kritje nedonosnih izpostavljenosti pa 64 %

 

Nadzorni svet skupine Cassa Centrale je odobril nerevidirane podatke za leto 2020, ki potrjujejo sposobnost skupine Cassa Centrale in 77 pridruženih zadružnih bank, podeželskih hranilnic in hranilnic Raiffeisen, da izboljšajo kapitalske in gospodarske količnike ter da še naprej podpirajo svoje skupnosti. Več kot pozitivno so se odzvale na izredne razmere zaradi epidemije bolezni Covid-19 in so s pomočjo družbe Allitude zagotovile neprekinjeno poslovanje.

Predstavljamo vam glavne rezultate na konsolidirani ravni za leto 2020, ki jih je odobril nadzorni svet: čisti dobiček je porasel in dosegel 245 milijonov EUR (+8,8 % v primerjavi z 225 milijoni, doseženimi v letu 2019). Solidnost skupine potrjuje CET1 količnik, ki znaša 21,46 % (za primerjavo je leta 2019 znašal 19,7 %).

Neto provizije v letu 2020 so znašale 657 milijonov EUR, kar je 13 milijonov (+2 %) več kot v letu 2019. Podatek je zelo spodbuden, saj je nastal v kontekstu, ki sta ga zaznamovali pandemija in zaprtje gospodarskih dejavnosti.

Iz preliminarnih podatkov za leto 2020 je razvidno, da sredstva znašajo 83,1 milijarde EUR. Skupne vloge so zabeležile izrazit porast (+11 %) in znašajo 91,6 milijarde EUR. Neposredne vloge so na letni ravni porasle za 5,2 milijarde (+10 %), posredne pa za 3,6 milijarde (+13 %), zlasti zaradi izrazitega porasta instrumentov upravljanja premoženja in naložbenih zavarovanj, ki so ob koncu leta 2020 predstavljali kar 63 % vseh posrednih vlog. Upravljanje premoženja je poskočilo za 15 %, naložbena zavarovanja pa za 19 %. Teh rezultatov ne bi mogli doseči brez podjetij, pridruženih skupini, v tem primeru NEAM (vzajemni skladi) in Assicura (bančno zavarovalništvo).

Krediti strankam so porasli za 3,2 milijarde EUR in skupaj znašajo 46,2 milijarde EUR (+ 5,4 %). K porastu kreditnega poslovanja so prispevali tudi subvencionirani krediti, izdani za pomoč gospodarstvu, ki se spopada s posledicami pandemije.

O velikih prizadevanjih bank skupine CCB za reševanje izrednih razmer pričajo tudi več kot 120 tisoč moratorijev za skupno 14 milijard EUR in izdaja 57 tisoč novih kreditov za skupaj 3,5 milijarde EUR, za katere jamči Centralni jamstveni sklad za MSP-je.

Preliminarni rezultati za leto 2020 izkazujejo tudi znižanje deleža nedonosnih izpostavljenosti na ravni skupine. Decembra 2020 so namreč znašale 6,8 % vseh kreditov (leta 2019 je bilo 9,3 %). Z aktivnim upravljanjem nedonosnih izpostavljenosti je njihova vsota upadla za 850 milijonov EUR (kar sovpada z 20 % vseh nedonosnih izpostavljenosti ob koncu leta 2019), kar je v prvi vrsti posledica znižanja slabih kreditov (-600 milijonov). Beležimo tudi pomembno povečanje povprečnega kritja za nedonosne izpostavljenosti, ki znaša 64 %, skladno s priporočili matične družbe glede rezervacij.

Skupina CCB je realizirala mnogo projektov, s katerimi se je odzvala na potrebe skupnosti, in s tem združila rast in donosnost poslovanja z zadružnim in lokalističnim namenom.