Podaljšanje roka za predložitev zahtevka za moratorij potrošniških kreditov Prestipay

Novo |  UKREPI COVID-19 |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Prostor | 

Zaradi dolgotrajne zdravstvene krize, povezane z boleznijo Covid-19, in da bi podprla stranke v tem težkem trenutku, se je družba Prestipay odločila, da se pridruži pobudi za moratorij potrošniških kreditov, ki jo predlaga združenje Assofin. Rok za predložitev zahtevkov je podaljšan do 31. marca 2021.

 

Kateri krediti so zajeti v moratorij?

Moratorij odplačevanja anuitet lahko zahtevajo posamezniki, imetniki potrošniških kreditov in kreditov z zastavo petine plače nad 1.000 EUR in z odplačilno dobo več kot 6 mesecev. Maksimalno trajanje moratorija je 6 mesečnih anuitet.

 

Do podaljšanje niso upravičene osebe, ki so že izkoristile maksimalno trajanje moratorija - kdor je že v celoti izkoristil moratorij, ne bodo mogel zahtevati novega moratorija.

 

Kdo lahko zahteva moratorij?

  • Samozaposleni delavci/samostojni podjetniki, ki so v četrtletju pred četrtletjem, v katerem je predložena zahteva za moratorij, zaradi zaprtja ali omejitve poslovanja, izvedenega v skladu z protivirusnimi ukrepi, ki so jih izdali pristojni organi, zabeležili več kot 33-odstotni upad prihodkov v primerjavi s prihodki zadnjega četrtletja 2019.
  • Zaposleni, ki prejemajo nadomestilo iz naslova brezposelnosti (t. i. Cassa integrazione).
  • Delavci, ki so prejeli odpoved delovnega razmerja.
  • Osebe, ki izpolnjujejo zgornje zahteve in ki so obenem dediči imetnikov potrošniških kreditov brez zavarovanja, ki bi vključevalo odškodnino v višini preostale glavnice.

 

Kako lahko zahtevam moratorij?

Če želite preveriti, ali izpolnjujete zahteve za moratorij in kako ga lahko zahtevate, se obrnite na poslovalnico, v kateri je bil sklenjen kredit.