Novo     UKREPI COVID-19     Prebivalstvo     Podjetja     Člani     Prostor    

Zadružne banke so jamstvenemu skladu za MSP-je predložile zahtevke za 153 tisoč kreditov oziroma preko 8 milijard EUR

Izdale so 132 tisoč kreditov do 30 tisoč EUR za skupaj 2 milijardi in 642 milijonov EUR. Odobrile so tudi 334 tisoč moratorijev za preko 39 milijard EUR.

 

08 september 2020

Do preteklega 31. avgusta je 250 italijanskih zadružnih bank - združenih v zadružnih bančnih skupinah Cassa Centrale Banca in Iccrea oziroma pod zvezo Raiffeisen na Južnem Tirolskem - skupaj predložilo jamstvenemu skladu za MSP-je nekaj manj kot 153 tisoč zahtevkov za garancijo iz naslova t. i. odloka o likvidnostni pomoči. Glede na podatke zavoda Medio Credito Centrale to znaša približno 15 % vseh zahtevkov, ki jih je prejel sklad.
Skupni znesek kreditov, ki so jih izdale zadružne banke in ki imajo državno garancijo, je presegel 8 milijard 153 milijonov EUR ali 11 % vseh kreditov, izdanih iz tega naslova.
132 tisoč zahtevkov od skupaj 153 tisoč je bilo za kredite iz naslova črke m) člena 13 odloka o likvidnostni pomoči (po pretvorbi v zakonski odlok o likvidnostni pomoči je za tovrstne kredite obveljal zgornji prag 30 tisoč EUR), kar skupaj znaša preko 2 milijardi 642 milijonov EUR. Zadružne banke so odobrile 15,44 % vseh tovrstnih zahtevkov oziroma izdale 15,62 % vseh izdanih sredstev.
Če upoštevamo, da je delež zadružnih bank v vseh kreditih strankam 7,5 %, ugotovimo, kolikšno pomoč vzajemne banke namenjajo gospodinjstvom, podjetjem in obrtnikom v okviru ukrepov, ki so jih vlada in poslanska zbornica vzpostavili za omejitev učinkov globalne pandemije na realno gospodarstvo.
V istem obdobju so zadružne banke odobrile tudi 334 tisoč moratorijev odplačevanja kreditov za preko 39 milijard EUR.

Vir: zavod Federcasse - italijanska zveza zadružnih bank in hranilnic