Novo     Prebivalstvo     Podjetja     Člani     Prostor    

1. 7. 2020 bo obveljal nov prag za prenos gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika

Z.U. št. 124 z dne 26. 10. 2019, ki je nato postala zakon št. 157 z dne 19. 12. 2019, uvaja spremembe veljavne zakonodaje o preprečevanju pranja denarja

Zaradi nove regulative bo od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021 obveljal nov prag za prenos gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika v višini 2.000 EUR.

 

Dosedanja pravila ostanejo v veljavi, spremeni pa se zgoraj navedeni prag: v skladu s 1. odstavkom 49. člena zakonske uredbe št. 231 z dne 21. novembra 2007 je prepovedan prenos gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika v evrih ali tuji valuti, ki se zaradi kakršnih koli razlogov izvaja med različnimi osebami, bodisi fizičnimi ali pravnimi, če je skupna vrednost, ki se prenaša, enaka ali višja od 2.000 EUR. Prenos zneska, višjega od zgoraj navedenega praga, je ne glede na vzrok ali namen prepovedan, tudi če je izvršen z več posamičnimi plačili, ki so nižja od navedenega praga, a med seboj povezana, oziroma se lahko izvede izključno prek bank, družbe Poste italiana d.d., zavodov IMEL (zavodi za upravljanje elektronskega denarja) in zavodov IP (plačilne institucije, ki nudijo storitve, različne od pošiljanja denarja).

 

Od 1. januarja 2022 bo navedeni prag znašal 1.000 EUR.

 

Maksimalni znesek v višini 1.000 EUR, določen z 2. (pošiljanje denarja; money transfer), 5. (bančni in poštni čeki) in 8. odstavkom (krožni čeki) zgoraj navedenega člena 49, ostane nespremenjen.

 

Za vse informacije se lahko obrnete na naše poslovalnice.