Že drugo leto zapored je NEF med dobitniki nagrade Alto rendimento časopisa Il Sole 24 Ore

Nagrada za najboljšega italijanskega upravljavca je priznanje za uspešnost, doseženo v zadnjih treh letih (2018–2020) v kategoriji manjših upravljavcev.

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani | 

Nagrada Alto Rendimento časopisa Il Sole 24 Ore – spletna podelitev je bila 30. marca 2021 – je priznanje za upravljavce skladov, ki upošteva tako doseženi uspeh kot stopnjo prevzetega tveganja in ki priznava trud, strokovnost in skrb za naložbe ob istočasni zaščiti varčevalcev. S temi utemeljitvami je bila NEAM SA, družba za upravljanje investicijskih skladov skupine Cassa Centrale, že drugo leto zapored uvrščena med najboljše italijanske upravljavce v kategoriji "small" (skladi, ki upravljajo manj kot 5 milijard EUR) na pomembnem dogodku, ki ga organizira časopis Il Sole 24 Ore.

 

Skladno z lansko izvedbo so bili podskladi NEF sklada NEAM preučeni na podlagi rezultatov, doseženih v zadnjih treh letih (2018-2019-2020). Nagrada upošteva povprečno oceno posameznih podskladov, izračunano s CFS Ratingom, in primerjavo z drugimi italijanskimi skladi, uvrščenimi v isto kategorijo.

 

Komisija je ocenila, da je povprečna kakovost 18 podskladov NEF višja od povprečne kakovosti skladov, ki jih upravljajo druge male in srednje velike družbe, kar potrjuje učinkovitost strategije, ki so jo sprejele in jo uresničujejo NEAM in 77 bank skupine Cassa Centrale. Kljub pandemiji so rezultati leta 2020 zelo pozitivni. Sredstva vlagateljev so porasla s 3 milijard 842 milijonov EUR na dan 31. 12. 2019 na 4,7 milijarde EUR na dan 31. 12. 2020, kar sovpada z letnim porastom v višini 550 milijonov EUR (+13,3 %): porast gre pripistai predvsem trajnostnim skladom, ki so na letni ravni porasli za 1,1 milijarde EUR oziroma +48 %.

 

 

NEF je krovni investicijski sklad s sedežem v Luksemburgu, ki upravlja več podskladov in ki vlaga v več sektorjev. Upravlja ga družba NEAM (Nord Est Asset Management S.A.), ki sredstva investira v podsklade vodilnih mednarodnih družb za upravljanje investicijskih skladov. Sklad usklajuje vrednost vloženih sredstev in za več podskladov zasleduje optimizirani donos. NEF ponuja široko in raznoliko izbiro naložb v glavne svetovne borze, nove trge in v nepremičninski sektor, pri čemer tveganje razprši med naložbe in države.