Novo     UKREPI COVID-19     Prebivalstvo     Podjetja     Člani    

Ko se vse ustavi ...

Pandemija bolezni Covid-19 je prisilila svet, da se ustavi. Tudi naši avtomobili so večinoma mirovali.


Omejitve oziroma lockdown so mnogim voznikom onemogočile uporabo svojih avtomobilov in posledično tudi izkoriščanje avtomobilskega zavarovanja.

 

Skupina Assimoco noče prikrajšati svojih avtomobilskih zavarovancev, zato jim bo za obnovo avtomobilskega zavarovanja od 1. avgusta 2020 do 31. julija 2021 priznala izreden in neponovljiv popust na zavarovanju civilne odgovornosti.

 

Pred obnovo avtomobilskega zavarovanja lahko zavarovanci pokličejo svojo poslovalnico in zahtevajo popust v višini ene mesečnine zadnje plačane premije oziroma njenega obdavčljivega zneska z vštetimi davki in drugimi dajatvami.


Zaradi izrednih zdravstvenih razmer so se ljudje za trenutek ustavili in zamislili o posameznih vidikih življenja, ki se nam pogosto zdijo samoumevni, kot sta na primer zdravje in potreba, da zaščitimo sebe in svoje najdražje, ali pa dom, ki ga imamo za varno zatočišče in ga moramo kot takega zaščititi pred kakršnimi koli tveganji.

 

Iz tega razloga bodo naši zavarovanci, imetniki avtomobilskega zavarovanja Assimoco, lahko izbrali, ali izkoristijo popust na avtomobilskem zavarovanju ali pa sklenejo novo zavarovanje doma Assihome s 25-odstotnim popustom. Popust bo veljal za ves čas veljavnosti novega zavarovanja.


Lockdown je mnoge privedel tudi k temu, da se zamislijo in preučijo potrebo po zaščiti, ki jo lahko zagotovi samo učinkovito zavarovanje. S pravimi rešitvami lahko živimo bolj kvalitetno življenje in brezskrbno zremo v bodočnost.

 

Oglasno sporočilo. Pred sklenitvijo preberite informativni prospekt, ki vam je na voljo v poslovalnici, na strani www.assimoco.it in na strani www.assicura.si.