Allitude: število uporabnikov digitalnega bančništva doseglo 1,6 milijona

1,6 milijona uporabnikov spletnih storitev
71 % vseh nakazil prek digitalnih orodij
+93 % vseh nakazil prek mobilne aplikacije

UKREPI COVID-19 |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 

Med globalno pandemijo je Allitude, podjetje za informacijsko-komunikacijske in zaledne storitve skupine Cassa Centrale, preučilo vedenje uporabnikov in ugotovilo pospešitev procesa digitalizacije.

 

Interna študija skupine Cassa Centrale o razvoju digitalnih kanalov v obdobju december 2019–december 2020 potrjuje trend rasti internetnega bančništva, ki omogoča upravljanje bančnih razmerij (npr. upravljanje transakcijskih računov, debetnih in kreditnih kartic, stanovanjskih kreditov itd.) ter spremljanje in izvrševanje transakcij prek platforme, ki jo sestavljajo spletna orodja in mobilne aplikacije. Študija je ugotovila, da je v letu 2021 dobavitelj Allitude za več kot 110 bank, ki so njegove stranke, upravljalo preko 1,6 milijona komitentov, ki so uporabljali internetne in mobilne bančne storitve.

 

Skupina Cassa Centrale se je uspešno odzvala na korenite spremembe, ki so posledica pandemije, in je nadgradila paket tehnološko učinkovitih rešitev, tudi na daljavo. 31. 12. 2020 je število uporabnikov, registriranih za storitev internetnega bančništva, beležilo porast v višini +8 % (+129.863 uporabnikov) v primerjavi z letom 2019. V času, v katerem so se spremenile mnoge navade, so spletne storitve postale nenadomestljivo orodje ne samo za nove uporabnike, ampak tudi za tiste, ki so jih v preteklosti že poznali in ki so jih v letu 2020 začeli uporabljati sistematično.

 

Podjetje Allitude je zabeležilo tudi izrazit porast nakazil, izvedenih prek internetnega bančništva: +13 % glede na leto 2019. Zanimiv in posebej pomenljiv podatek zadeva delež digitalno izvršenih nakazil glede na vsa nakazila: 71 % (tj. več kot 31 milijonov transakcij).

 

Številke pričajo o tem, da so danes digitalni kanali strankam zelo domači, zlasti za transakcije z nižjim zneskom. 71 % vseh transakcij, izvedenih leta 2020, sovpada z 51 % skupnega zneska plačil. Stranke še naprej zaupajo tradicionalnim načinom plačevanja za nakazovanje višjih zneskov. Leta 2020 je bilo 87 % vseh digitalnih nakazil na ravni naše bančne skupine izvršenih prek spletnega bančništva, preostalih 13 % pa prek mobilne aplikacije.

 

Študija, ki jo je izvršilo podjetje Allitude, potrjuje stalno rast internetnih orodij tako v smislu pridobivanja novih strank kot uporabe in priljubljenosti mobilnih aplikacij, ki poenostavljajo bančno poslovanje. Trend potrjuje vizijo podjetja Allitude in naše skupine, ki se osredotočata na ponudbo integriranih storitev, ne samo fizičnih, ampak tudi digitalnih, ki uporabnikom olajšajo življenje in zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo.

 

Prenesite sporočilo za javnost (v ITA).