Stanovanjski kredit

Izračunajte mesečno anuiteto

Z informativnim izračunom kredita lahko določite svoje okvirne potrebe po financiranju glede na premoženje in glede na vrednost nepremičnine, ki jo želite kupiti ali obnoviti.

Vpišite kapital, tj. zahtevani kreditni znesek, obrestno mero in pogostost odplačil, in boste spoznali višino morebitne mesečne anuitete, ki vas bo bremenila. Možno je tudi tiskanje okvirnega amortizacijskega načrta (*).

Vabimo vas, da se zglasite v banki za osebno obravnavo in pridobite informacije o vseh možnostih financiranja (npr. o oblikah kredita, obrestnih merah, dospelosti, zavarovanjih ipn.).

(*) Simulacija je poenostavljena in upošteva fiksno obrestno mero za celotno odplačilno dobo.

%

Pomni: izračun je sestavljen na podlagi podatkov, ki jih posreduje uporabnik, za njihovo pravilnost in celovitost pa banka ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabljeni model izračuna in z njim pridobljeni rezultati so zgolj okvirni in ne predstavljajo pogojev, ki jih bo upoštevala banka, pri kateri bo uporabnik predložil kreditni zahtevek. Izračun ne upošteva dodatnih stroškov, ki jih zaračuna kreditodajalec.