Občni zbor

Redni občni zbor 2021

V skladu z določbami pravilnika rednega in izrednega občnega zbora, ki so ga člani sprejeli na skupščini 18. novembra 2018, in z navodili za opredelitev optimalne kakovostne in količinske sestave pridruženih bank, ki jih je odobrila matična družba Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa in jih je ZKB sprejela 25. januarja 2021, tu spodaj objavljamo metode za uveljavljanje pravice do kandidiranja v organe družbe in s tem povezane predpise (statut, pravilnik rednega in izrednega občnega zbora in uredbo Ministrstva za Ekonomijo in Finance št. 169 z dne 23. novembra 2020).