Občni zbor

Redni občni zbor: 30. aprila 2022/15. maja 2022

epidemija Covid-19

Občni zbor brez fizične udeležbe članov

Najpomembnejši trenutek v življenju banke

Drage članice, cenjeni člani!

 

Občni zbor članov je priložnost za vpogled v dejavnost banke, dosežene rezultate in cilje, ki jih želimo uresničiti. Med skupščino se izvolijo organi družbe in se odobrijo računovodski izkazi ter z njimi povezana porazdelitev dobička. Vsi člani se lahko udeležijo občnega zbora in glasujejo v skladu z načelom ena glava, en glas.

 

Letošnji redni občni zbor ZKB-ja bo 30. aprila 2022 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu oziroma 15. maja 2022 ob 10. uri v istem kraju v drugem sklicu.

 

 

Zaradi še vedno trajajočega izrednega stanja in ob upoštevanju predpisov, izdanih za zajezitev epidemije, je ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa odločila, da izkoristi možnost, določeno z uredbo z zakonsko močjo št. 228/2021 (člen 3, alineja 1), s katero se podaljša veljavnost člena 106 uredbe Cura Italia. Z uredbo je določeno, da je v skladu s členom 135-undecies zakonske uredbe št. 58/98 (t. i. zakon o finančnem poslovanju TUF) udeležba članov na občnem zboru mogoča izključno prek Pooblaščenca in brez fizične prisotnosti člana. Poleg tega lahko podelitev pooblastil Pooblaščencu odstopa od določb zakona in statuta, ki nalagajo omejitev števila pooblastil, ki jih je mogoče podeliti isti osebi.

Dokumentacija, ki jo zahteva veljavna zakonodaja in ki se nanaša na točke dnevnega reda, vključno s poročili upravnega odbora o glasovanju predlaganih sklepov, vam bo od petnajstega dne pred občnim zborom (15. april 2022) na voljo v uporabniškem območju za člane.

 

Glede na zgoraj navedene izredne načine udeležbe/glasovanja na občnem zboru bo najkasneje deset delovnih dni po občnem zboru v uporabniškem območju spletnega mesta banke objavljen povzetek sprejetih sklepov.

Uporabniške strani

Uporabniško območje za člane

Uporabniške strani

Uporabniško območje za člane

V skladu z določbami statuta je dokumentacija, funkcionalna za izvedbo občnega zbora, vsem članom na voljo od petnajstega dne pred datumom prvega sklica. Uporabniško ime in geslo za dostop do uporabniškega območja za člane lahko zahtevate v svoji poslovalnici od 15. aprila 2022.

V kolikor član že ima uporabniško ime in geslo za prijavo v uporabniško območje, ker se je udeležil občnih zborov, izvedenih prek Pooblaščenca, ni potrebno, da zahteva novih uporabniških podatkov.

Navodila

Kako bo potekal občni zbor 2022?

Navodila

Kako bo potekal občni zbor 2022?

Prenesite priročnik, ki povzema postopek za izvedbo občnega zbora 2022 in osnovne informacije za člane

Člani

Območno srečanje 20. 4. 2022

Člani

Območno srečanje 20. 4. 2022

Glede na izredne razmere, ki še vedno veljajo zaradi epidemije bolezni Covid-19, in da bi svojim članom zagotovili informacije o rezultatih in načrtih za bodočnost, smo se tudi letos pri ZKB-ju odločili, da območno srečanje, ki tradicionalno poteka pred občnim zborom, predvajamo v živo prek spleta.

 

20. 4. 2022 si oglejte dogodek na namenski strani.

Naložljivi dokumenti

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.