Občni zbor

Redni občni zbor: 30. aprila 2021/7. maja 2021

epidemija Covid-19

Občni zbor brez fizične udeležbe članov

Najpomembnejši trenutek v življenju banke

Drage članice, cenjeni člani!

 

Občni zbor članov je priložnost za vpogled v dejavnost banke, dosežene rezultate in cilje, ki jih želimo uresničiti. Med skupščino se izvolijo organi družbe in se odobrijo računovodski izkazi ter z njimi povezana porazdelitev dobička. Vsi člani se lahko udeležijo občnega zbora in glasujejo v skladu z načelom ena glava, en glas.

 

Letošnji redni občni zbor ZKB-ja bo 30. aprila 2021 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu oziroma 7. maja 2021 ob 17. uri v istem kraju v drugem sklicu.

 

 

Da bi čim bolj zmanjšala tveganja, povezana s trenutno zdravstveno krizo, je ZKB odločila, da izkoristi možnost, določeno s 6. alinejo čl. 3 zakonske uredbe št. 183/2020 (t. i. Mille proroghe), s katero se podaljša veljavnost 6. odstavka čl. 106 zakonske uredbe št. 18 z dne 17. 3. 2020, ki vzpostavlja ukrepe za krepitev nacionalnega zdravstvenega sistema in gospodarsko podporo družinam, delavcem in podjetjem, ki jih je prizadela epidemija bolezni COVID-19. Z uredbo, ki je kasneje postala zakon št. 27 z dne 24. 4. 2020 (t.i. Cura Italia), je določeno, da je v skladu s členom 135-undecies zakonske uredbe št. 58/98 (t. i. zakon o finančnem poslovanju TUF) udeležba članov na občnem zboru mogoča izključno prek Pooblaščenca in brez fizične prisotnosti člana.

Dokumentacija, ki jo zahteva veljavna zakonodaja in ki se nanaša na točke dnevnega reda, vključno s poročili upravnega odbora o glasovanju predlaganih sklepov, vam je na voljo v uporabniškem območju za člane.

 

Glede na zgoraj navedene izredne načine udeležbe/glasovanja na občnem zboru bo najkasneje deset delovnih dni po občnem zboru v uporabniškem območju spletnega mesta banke objavljen povzetek sprejetih sklepov.

Uporabniške strani

Uporabniško območje za člane

Uporabniške strani

Uporabniško območje za člane

V skladu z določbami statuta je dokumentacija, funkcionalna za izvedbo občnega zbora, vsem članom na voljo od petnajstega dne pred datumom prvega sklica. Uporabniško ime in geslo za dostop do uporabniškega območja za člane lahko zahtevate v svoji poslovalnici od 15. aprila 2021.

V kolikor član že ima uporabniško ime in geslo za prijavo v uporabniško območje, ker se je udeležil občnega zbora 2020, ni potrebno, da zahteva nove uporabniške podatke.

Navodila

Kako bo potekal občni zbor 2021?

Navodila

Kako bo potekal občni zbor 2021?

Prenesite priročnik, ki povzema postopek za izvedbo občnega zbora 2021 in osnovne informacije za člane

Člani

Območno srečanje 16. 4. 2021

Člani

Območno srečanje 16. 4. 2021

Glede na izredne razmere, ki še vedno veljajo zaradi epidemije bolezni Covid-19, in da bi svojim članom zagotovili informacije o rezultatih in načrtih za bodočnost, smo se tudi letos pri ZKB-ju odločili, da območno srečanje, ki tradicionalno poteka pred občnim zborom, predvajamo v živo prek spleta.

 

Oglejte si posnetek dogodka z dne 16. 4. 2021 s klikom na gumb z multimedijsko vsebino na sredini okenca.

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.