Občni zbor

Najpomembnejši trenutek v življenju banke

Občni zbor članov je priložnost za vpogled v dejavnost banke, dosežene rezultate in cilje, ki jih želimo uresničiti. Med skupščino se izvolijo organi družbe in se odobrijo računovodski izkazi ter z njimi povezana delitev dobička. Vsi člani se lahko udeležijo občnega zbora in glasujejo v skladu z načelom ena glava, en glas.

 

V skladu s členom 24.4 Pravilnika rednega in izrednega občnega zbora, veljavnega od 1. januarja 2019, v nadaljevanju objavljamo način in termine za predložitev kandidature za izvolitev v organe družbe. Objavljamo tudi pravilnik postopka izbiranja kandidatov za volitve v organe družbe (v italijanskem jeziku).