Spletno bančništvo

Sporočilo je reklamnega značaja in ima kot namen promocijo navedenih storitev. Vse pogodbene pogoje, ki se nanašajo na nudene storitve, lahko dobite v odgovarjajočih informativnih listih, ki so na razpolago v naših podružnicah in v sekciji "bančna preglednost" na spletnih straneh. Banka si pridržuje pravico, da pred nudenjem navedenih storitev preveri pravno in kreditno sposobnost prosilca.